Үнэ 7 хоног


2021 он 2020 он       2019 он       2018 он       2017 он    2016 он    2015 он
01.06 7хоног1,02 7 хоног 0102  7 хоног 1.03 7 хоног 1.04 1.06 1.07
01.13 7хоног1,08 7 хоног 0109 

7 хоног1.10

7 хоног 1.11 1.13 1.14
01.20 7хоног1,15 7 хоног 0116  7 хоног 1.24 7 хоног 1.18 1.20 1.21
01.27 7хоног 1,22 7 хоног 0123 7 хоног 1.31 7 хоног 1.25 1.27 1.28
02.03 7хоног1.29 7 хоног 0130 7 хоног 2.07 7 хоног 2.01 2.03 2.04
02.10 7хоног2.05 7 хоног 0213 7 хоног 2.14 7 хоног 2.08 2.08 2.11
02.17 7хоног2.12 7 хоног 0220 7 хоног 2.21 7 хоног 2.15 2.17 2.17
02.24 7хоног0219 7 хоног 0227 7 хоног 2.28 7 хоног 2.22 2.24 2.25
  7хоног0304 7 хоног 0306 7 хоног 3.07 7 хоног 3.09 3.02 3.04
  7хоног0311 7хоног 0313 7 хоног 3.14 7 хоног 3.15 3.09 3.11
  7хоног0318 7хоног 0320 7 хоног 3.21 7 хоног 3.22 3.16 3.25
  7хоног0325 7 хоног 0327 7 хоног 3.28 7 хоног 3.29 3.23 4.01
  7хоног0401 7 хоног 0403 7 хоног 4.04 7 хоног 4.05 3.30 4.08
  7хоног0408 7хоног 0410 7 хоног 4.11 7 хоног 4.12 4.06 4.15
  7хоног0415 7хоног 0417 7 хоног 4.18 7 хоног 4.19 4.13 4.22
  7хоног0422 7 хоног 0424 7 хоног 4.25 7 хоног 4.26 4.20 4.29
  7хоног0429 7хоног 0501 7 хоног 5.02 7 хоног 5.03 4.27 5.06
  7хоног0506 7 хоног 0508 7 хоног 5.09 7 хоног 5.10 5.04 5.13
  7хоног0513 7 хоног 0515 7 хоног 5.16 7 хоног 5.17 5.18 5.20
  7хоног0520 7хоног 0522 7 хоног 5.23 7 хоног 5.24 5.25 5.27
  7хоног0527 7хоног 0529 7 хоног 5.30 7 хоног 5.31 6.08 6.03
  7хоног0603 7хоног 0605 7 хоног 6.06 7 хоног 6.07 6.15 6.10
  7хоног0610 7 хоног 0612 7 хоног 6.13 7 хоног 6.14 6.22 6.17
  7хоног0617 7 хоног 0619 7 хоног 6.20 7 хоног 6.21 6.29 6.24
  7хоног0624 7хоног 0626 7 хоног 6.27 7 хоног 6.28 7.06 7.08
  7хоног0701

7хоног 0703

7 хоног 0710

7 хоног 7.04

7 хоног 7.10

7 хоног 7.05 7.20 7.16
  7хоног0708 7хоног 0717 7 хоног 7.18 7 хоног 7.19 7.27 7.22
  7хоног0722 7 хоног 0724 7 хоног 7.25 7 хоног 7.26 8.03 7.29
  7хоног0729 7 хоног 0731 7 хоног 8.01 7 хоног 8.02 8.10 8.05
  7хоног0805 7 хоног 08.07 7 хоног 8.08 7 хоног 8.09 8.17 8.19
  7хоног0812 7 хоног 08.21 7 хоног 8.15 7 хоног 8.16 8.24 9.02
  7хоног0819 7 хоног 08.28 7 хоног 8.22 7 хоног 8.23 8.31 9.16
  7хоног0826 7 хоног 09.04 7 хоног 8,29 7 хоног 8.30 9.07 9.23
  7хоног0902 7 хоног 0911 7 хоног 9.05 7 хоног 9.06 9.14 10.07
  7хоног0909 7 хоног 0918 7 хоног 9.19 7 хоног 9.13 9.21 10.14
  7хоног0923 7 хоног 0925

7 хоног 9.12

7 хоног 9.20 9.28 10.21
  7хоног0930 7 Хоног 10.02 7 хоног 9.26 7 хоног 9.27 10.05 10.28
  7хоног1007 7 хоног 10.09 7 хоног 10.03 7 хоног 10.04 10.12 11.04
  7хоног1014 7хоног 10.16 7хоног 10.10 7 хоног 10.11 10.26 11.11
  7хоног1021 7 хоног 10.23 7 хоног 10.17 7 хоног 10.18 11.02 11.18
  7хоног1028 7 хоног 10.30 7 хоног 10.24 7 хоног 10.25 11.09 11.25
  7хоног1104 7 хоног 11.06 7 хоног 10.31 7 хоног 11.01 11.16 12.02
  7хоног1111 7 хоног 11.13 7 хоног 11.07 7 хоног 11.08 11.23 12.09
  7хоног1118 7 хоног 11.20 7 хоног 11.14 7 хоног 11.15 11.30 12.16
  7хоног1125 7 хоног 12,04 7хоног 11.21 7 хоног 11.22 12.07 12.23
  7хоног 1202 7 хоног 12.11 7хоног 11.28 7 хоног 11.29 12.14 12.30
  7хоног1209 7хоног 12.18 хоног 12.05 7 хоног 12.06 12.21  
  7хоног1216 7 хоног 12.25 хоног 12.12 7 хоног 12.13 12.28  
  7хоног1223   хоног 12.19 7 хоног 12.20    
  7хоног1230   хоног 12.26 7 хоног 12.27    
             
     

 

     

 

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

  
/ 2021 оны 02-р сарын 24-ний өдрийн байдлаар/
Алтан тариа  /1-р гурил/ кг 1400

      

Хонины мах кг  

8500

 

Үхрийн мах /цул/ кг

12667

 
Ямааны мах кг  7500  
Элсэн чихэр кг 2533  
Цагаан будаа кг 2467  
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л        2500  
Ноолуур бор, цагаан, кг  75000  
Боодолтой өвс /20 кг/ 12000  
Бензин А-80, л 1430                                                          
Бензин А-92, л 1550  

Дизель түлш, л                  

2200  
Дэлгэрэнгүй...