Үнэ 7 хоног


    2019 он       2018 он       2017 он    2016 он    2015 он
7 хоног 0102  7 хоног 1.03 7 хоног 1.04 7 хоног 1.06 7 хоног 1.07
7 хоног 0109 

7 хоног1.10

7 хоног 1.11 7 хоног 1.13 7 хоног 1.14
7 хоног 0116  7 хоног 1.24 7 хоног 1.18 7 хоног 1.20 7 хоног 1.21
7 хоног 0123 7 хоног 1.31 7 хоног 1.25 7 хоног 1.27 7 хоног 1.28
7 хоног 0130 7 хоног 2.07 7 хоног 2.01 7 хоног 2.03 7 хоног 2.04
7 хоног 0213 7 хоног 2.14 7 хоног 2.08 7 хоног 2.08 7 хоног 2.11
7 хоног 0220 7 хоног 2.21 7 хоног 2.15 7 хоног 2.17 7 хоног 2.17
7 хоног 0227 7 хоног 2.28 7 хоног 2.22 7 хоног 2.24 7 хоног 2.25
7 хоног 0306 7 хоног 3.07 7 хоног 3.09 7 хоног 3.02 7 хоног 3.04
7хоног 0313 7 хоног 3.14 7 хоног 3.15 7 хоног 3.09 7 хоног 3.11
7хоног 0320 7 хоног 3.21 7 хоног 3.22 7 хоног 3.16 7 хоног 3.25
7 хоног 0327 7 хоног 3.28 7 хоног 3.29 7 хоног 3.23 7 хоног 4.01
7 хоног 0403 7 хоног 4.04 7 хоног 4.05 7 хоног 3.30 7 хоног 4.08
7хоног 0410 7 хоног 4.11 7 хоног 4.12 7 хоног 4.06 7 хоног 4.15
7хоног 0417 7 хоног 4.18 7 хоног 4.19 7 хоног 4.13 7 хоног 4.22
7 хоног 0424 7 хоног 4.25 7 хоног 4.26 7 хоног 4.20 7 хоног 4.29
7хоног 0501 7 хоног 5.02 7 хоног 5.03 7 хоног 4.27 7 хоног 5.06
7 хоног 0508 7 хоног 5.09 7 хоног 5.10 7 хоног 5.04 7 хоног 5.13
7 хоног 0515 7 хоног 5.16 7 хоног 5.17 7 хоног 5.18 7 хоног 5.20
7хоног 0522 7 хоног 5.23 7 хоног 5.24 7 хоног 5.25 7 хоног 5.27
7хоног 0529 7 хоног 5.30 7 хоног 5.31 7 хоног 6.08 7 хоног 6.03
7хоног 0605 7 хоног 6.06 7 хоног 6.07 7 хоног 6.15 7 хоног 6.10
7 хоног 0612 7 хоног 6.13 7 хоног 6.14 7 хоног 6.22 7 хоног 6.17
7 хоног 0619 7 хоног 6.20 7 хоног 6.21 7 хоног 6.29 7 хоног 6.24
7хоног 0626 7 хоног 6.27 7 хоног 6.28 7 хоног 7.06 7 хоног 7.08

7хоног 0703

7 хоног 0710

7 хоног 7.04

7 хоног 7.10

7 хоног 7.05 7 хоног 7.20 7 хоног 7.16
7хоног 0717 7 хоног 7.18 7 хоног 7.19 7 хоног 7.27 7 хоног 7.22
7 хоног 0724 7 хоног 7.25 7 хоног 7.26 7 хоног 8.03 7 хоног 7.29
7 хоног 0731 7 хоног 8.01 7 хоног 8.02 7 хоног 8.10 7 хоног 8.05
7 хоног 08.07 7 хоног 8.08 7 хоног 8.09 7 хоног 8.17 7 хоног 8.19
7 хоног 08.21 7 хоног 8.15 7 хоног 8.16 7 хоног 8.24 7 хоног 9.02
7 хоног 08.28 7 хоног 8.22 7 хоног 8.23 7 хоног 8.31 7 хоног 9.16
7 хоног 09.04 7 хоног 8,29 7 хоног 8.30 7 хоног 9.07 7 хоног 9.23
7 хоног 0911 7 хоног 9.05 7 хоног 9.06 7 хоног 9.14 7 хоног 10.07
7 хоног 0918 7 хоног 9.19 7 хоног 9.13 7 хоног 9.21 7 хоног 10.14
 

7 хоног 9.12

7 хоног 9.20 7 хоног 9.28 7 хоног 10.21
  7 хоног 9.26 7 хоног 9.27 7 хоног 10.05 7 хоног 10.28
  7 хоног 10.03 7 хоног 10.04 7 хоног 10.12 7 хоног 11.04
  7хоног 10.10 7 хоног 10.11 7 хоног 10.26 7 хоног 11.11
  7 хоног 10.17 7 хоног 10.18 7 хоног 11.02 7 хоног 11.18
  7 хоног 10.24 7 хоног 10.25 7 хоног 11.09 7 хоног 11.25
  7 хоног 10.31 7 хоног 11.01 7 хоног 11.16 7 хоног 12.02
  7 хоног 11.07 7 хоног 11.08 7 хоног 11.23 7 хоног 12.09
  7 хоног 11.14 7 хоног 11.15 7 хоног 11.30 7 хоног 12.16
  7хоног 11.21 7 хоног 11.22 7 хоног 12.07 7 хоног 12.23
  7хоног 11.28 7 хоног 11.29 7 хоног 12.14 7 хоног 12.30
  хоног 12.05 7 хоног 12.06 7 хоног 12.21  
  хоног 12.12 7 хоног 12.13 7 хоног 12.28  
  хоног 12.19 7 хоног 12.20    
  хоног 12.26 7 хоног 12.27    
         
 

 

     

 

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

  
/ 2019 оны 09-р сарын 18ний өдрийн байдлаар/
Алтан тариа  /1-р гурил/ кг 1050

      

Хонины мах кг   7833  
Үхрийн мах /цул/ кг 12000  
Ямааны мах кг  7000  
Элсэн чихэр кг 1900  
Цагаан будаа кг 2267  
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л        2000  
Ноолуур бор, цагаан, кг  0  
Боодолтой өвс /20 кг/ 6480  
Бензин А-80, л 1810                                                          
Бензин А-92, л 1910  

Дизель түлш, л                  

2460  
Дэлгэрэнгүй...