Үнэ 7 хоног


    2019 он       2018 он       2017 он    2016 он    2015 он
7 хоног 0102  7 хоног 1.03 7 хоног 1.04 7 хоног 1.06 7 хоног 1.07
7 хоног 0109 

7 хоног1.10

7 хоног 1.11 7 хоног 1.13 7 хоног 1.14
7 хоног 0116  7 хоног 1.24 7 хоног 1.18 7 хоног 1.20 7 хоног 1.21
7 хоног 0123 7 хоног 1.31 7 хоног 1.25 7 хоног 1.27 7 хоног 1.28
7 хоног 0130 7 хоног 2.07 7 хоног 2.01 7 хоног 2.03 7 хоног 2.04
7 хоног 0213 7 хоног 2.14 7 хоног 2.08 7 хоног 2.08 7 хоног 2.11
7 хоног 0220 7 хоног 2.21 7 хоног 2.15 7 хоног 2.17 7 хоног 2.17
7 хоног 0227 7 хоног 2.28 7 хоног 2.22 7 хоног 2.24 7 хоног 2.25
7 хоног 0306 7 хоног 3.07 7 хоног 3.09 7 хоног 3.02 7 хоног 3.04
7хоног 0313 7 хоног 3.14 7 хоног 3.15 7 хоног 3.09 7 хоног 3.11
7хоног 0320 7 хоног 3.21 7 хоног 3.22 7 хоног 3.16 7 хоног 3.25
  7 хоног 3.28 7 хоног 3.29 7 хоног 3.23 7 хоног 4.01
  7 хоног 4.04 7 хоног 4.05 7 хоног 3.30 7 хоног 4.08
  7 хоног 4.11 7 хоног 4.12 7 хоног 4.06 7 хоног 4.15
  7 хоног 4.18 7 хоног 4.19 7 хоног 4.13 7 хоног 4.22
  7 хоног 4.25 7 хоног 4.26 7 хоног 4.20 7 хоног 4.29
  7 хоног 5.02 7 хоног 5.03 7 хоног 4.27 7 хоног 5.06
  7 хоног 5.09 7 хоног 5.10 7 хоног 5.04 7 хоног 5.13
  7 хоног 5.16 7 хоног 5.17 7 хоног 5.18 7 хоног 5.20
  7 хоног 5.23 7 хоног 5.24 7 хоног 5.25 7 хоног 5.27
  7 хоног 5.30 7 хоног 5.31 7 хоног 6.08 7 хоног 6.03
  7 хоног 6.06 7 хоног 6.07 7 хоног 6.15 7 хоног 6.10
  7 хоног 6.13 7 хоног 6.14 7 хоног 6.22 7 хоног 6.17
  7 хоног 6.20 7 хоног 6.21 7 хоног 6.29 7 хоног 6.24
  7 хоног 6.27 7 хоног 6.28 7 хоног 7.06 7 хоног 7.08
 

7 хоног 7.04

7 хоног 7.10

7 хоног 7.05 7 хоног 7.20 7 хоног 7.16
  7 хоног 7.18 7 хоног 7.19 7 хоног 7.27 7 хоног 7.22
  7 хоног 7.25 7 хоног 7.26 7 хоног 8.03 7 хоног 7.29
  7 хоног 8.01 7 хоног 8.02 7 хоног 8.10 7 хоног 8.05
  7 хоног 8.08 7 хоног 8.09 7 хоног 8.17 7 хоног 8.19
  7 хоног 8.15 7 хоног 8.16 7 хоног 8.24 7 хоног 9.02
  7 хоног 8.22 7 хоног 8.23 7 хоног 8.31 7 хоног 9.16
  7 хоног 8,29 7 хоног 8.30 7 хоног 9.07 7 хоног 9.23
  7 хоног 9.05 7 хоног 9.06 7 хоног 9.14 7 хоног 10.07
  7 хоног 9.19 7 хоног 9.13 7 хоног 9.21 7 хоног 10.14
 

7 хоног 9.12

7 хоног 9.20 7 хоног 9.28 7 хоног 10.21
  7 хоног 9.26 7 хоног 9.27 7 хоног 10.05 7 хоног 10.28
  7 хоног 10.03 7 хоног 10.04 7 хоног 10.12 7 хоног 11.04
  7хоног 10.10 7 хоног 10.11 7 хоног 10.26 7 хоног 11.11
  7 хоног 10.17 7 хоног 10.18 7 хоног 11.02 7 хоног 11.18
  7 хоног 10.24 7 хоног 10.25 7 хоног 11.09 7 хоног 11.25
  7 хоног 10.31 7 хоног 11.01 7 хоног 11.16 7 хоног 12.02
  7 хоног 11.07 7 хоног 11.08 7 хоног 11.23 7 хоног 12.09
  7 хоног 11.14 7 хоног 11.15 7 хоног 11.30 7 хоног 12.16
  7хоног 11.21 7 хоног 11.22 7 хоног 12.07 7 хоног 12.23
  7хоног 11.28 7 хоног 11.29 7 хоног 12.14 7 хоног 12.30
  хоног 12.05 7 хоног 12.06 7 хоног 12.21  
  хоног 12.12 7 хоног 12.13 7 хоног 12.28  
  хоног 12.19 7 хоног 12.20    
  хоног 12.26 7 хоног 12.27    
         
 

 

     

 

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН
БАРААНЫ 7 ХОНОГ БҮРИЙН
ЛХАГВА ГАРАГИЙН ҮНЭ
2019 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн байдлаар
 
Гурил 1-р зэрэг Алтан тариа кг   1075
Хонины мах кг                                 7033
Үхрийн мах /цул/ кг                         9833
Ямааны мах кг                                6033
Элсэн чихэр кг                                1900
Цагаан будаа кг                             2233
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л            2000
Ноолуур бор, цагаан, кг               115000
Боодолтой өвс кг /20/                   6480
Бензин А-80, л                                1750
Бензин А-92, л                                1800
Дизель түлш, л                              2380