Үнэ 7 хоног


2020 он          2019 он       2018 он       2017 он    2016 он    2015 он
7хоног1,02 7 хоног 0102  7 хоног 1.03 7 хоног 1.04 7 хоног 1.06 7 хоног 1.07
7хоног1,08 7 хоног 0109 

7 хоног1.10

7 хоног 1.11 7 хоног 1.13 7 хоног 1.14
7хоног1,15 7 хоног 0116  7 хоног 1.24 7 хоног 1.18 7 хоног 1.20 7 хоног 1.21
7хоног 1,22 7 хоног 0123 7 хоног 1.31 7 хоног 1.25 7 хоног 1.27 7 хоног 1.28
7хоног1.29 7 хоног 0130 7 хоног 2.07 7 хоног 2.01 7 хоног 2.03 7 хоног 2.04
7хоног2.05 7 хоног 0213 7 хоног 2.14 7 хоног 2.08 7 хоног 2.08 7 хоног 2.11
7хоног2.12 7 хоног 0220 7 хоног 2.21 7 хоног 2.15 7 хоног 2.17 7 хоног 2.17
7хоног0219 7 хоног 0227 7 хоног 2.28 7 хоног 2.22 7 хоног 2.24 7 хоног 2.25
7хоног0304 7 хоног 0306 7 хоног 3.07 7 хоног 3.09 7 хоног 3.02 7 хоног 3.04
7хоног0311 7хоног 0313 7 хоног 3.14 7 хоног 3.15 7 хоног 3.09 7 хоног 3.11
7хоног0318 7хоног 0320 7 хоног 3.21 7 хоног 3.22 7 хоног 3.16 7 хоног 3.25
7хоног0325 7 хоног 0327 7 хоног 3.28 7 хоног 3.29 7 хоног 3.23 7 хоног 4.01
7хоног0401 7 хоног 0403 7 хоног 4.04 7 хоног 4.05 7 хоног 3.30 7 хоног 4.08
7хоног0408 7хоног 0410 7 хоног 4.11 7 хоног 4.12 7 хоног 4.06 7 хоног 4.15
7хоног0415 7хоног 0417 7 хоног 4.18 7 хоног 4.19 7 хоног 4.13 7 хоног 4.22
7хоног0422 7 хоног 0424 7 хоног 4.25 7 хоног 4.26 7 хоног 4.20 7 хоног 4.29
7хоног0429 7хоног 0501 7 хоног 5.02 7 хоног 5.03 7 хоног 4.27 7 хоног 5.06
7хоног0506 7 хоног 0508 7 хоног 5.09 7 хоног 5.10 7 хоног 5.04 7 хоног 5.13
7хоног0513 7 хоног 0515 7 хоног 5.16 7 хоног 5.17 7 хоног 5.18 7 хоног 5.20
7хоног0520 7хоног 0522 7 хоног 5.23 7 хоног 5.24 7 хоног 5.25 7 хоног 5.27
7хоног0527 7хоног 0529 7 хоног 5.30 7 хоног 5.31 7 хоног 6.08 7 хоног 6.03
7хоног0603 7хоног 0605 7 хоног 6.06 7 хоног 6.07 7 хоног 6.15 7 хоног 6.10
7хоног0610 7 хоног 0612 7 хоног 6.13 7 хоног 6.14 7 хоног 6.22 7 хоног 6.17
7хоног0617 7 хоног 0619 7 хоног 6.20 7 хоног 6.21 7 хоног 6.29 7 хоног 6.24
7хоног0624 7хоног 0626 7 хоног 6.27 7 хоног 6.28 7 хоног 7.06 7 хоног 7.08
7хоног0701

7хоног 0703

7 хоног 0710

7 хоног 7.04

7 хоног 7.10

7 хоног 7.05 7 хоног 7.20 7 хоног 7.16
7хоног0708 7хоног 0717 7 хоног 7.18 7 хоног 7.19 7 хоног 7.27 7 хоног 7.22
7хоног0722 7 хоног 0724 7 хоног 7.25 7 хоног 7.26 7 хоног 8.03 7 хоног 7.29
7хоног0729 7 хоног 0731 7 хоног 8.01 7 хоног 8.02 7 хоног 8.10 7 хоног 8.05
7хоног0805 7 хоног 08.07 7 хоног 8.08 7 хоног 8.09 7 хоног 8.17 7 хоног 8.19
7хоног0812 7 хоног 08.21 7 хоног 8.15 7 хоног 8.16 7 хоног 8.24 7 хоног 9.02
7хоног0819 7 хоног 08.28 7 хоног 8.22 7 хоног 8.23 7 хоног 8.31 7 хоног 9.16
7хоног0826 7 хоног 09.04 7 хоног 8,29 7 хоног 8.30 7 хоног 9.07 7 хоног 9.23
7хоног0902 7 хоног 0911 7 хоног 9.05 7 хоног 9.06 7 хоног 9.14 7 хоног 10.07
7хоног0909 7 хоног 0918 7 хоног 9.19 7 хоног 9.13 7 хоног 9.21 7 хоног 10.14
7хоног0923 7 хоног 0925

7 хоног 9.12

7 хоног 9.20 7 хоног 9.28 7 хоног 10.21
7хоног0930 7 Хоног 10.02 7 хоног 9.26 7 хоног 9.27 7 хоног 10.05 7 хоног 10.28
7хоног1007 7 хоног 10.09 7 хоног 10.03 7 хоног 10.04 7 хоног 10.12 7 хоног 11.04
7хоног1014 7хоног 10.16 7хоног 10.10 7 хоног 10.11 7 хоног 10.26 7 хоног 11.11
7хоног1021 7 хоног 10.23 7 хоног 10.17 7 хоног 10.18 7 хоног 11.02 7 хоног 11.18
7хоног1028 7 хоног 10.30 7 хоног 10.24 7 хоног 10.25 7 хоног 11.09 7 хоног 11.25
7хоног1104 7 хоног 11.06 7 хоног 10.31 7 хоног 11.01 7 хоног 11.16 7 хоног 12.02
7хоног1111 7 хоног 11.13 7 хоног 11.07 7 хоног 11.08 7 хоног 11.23 7 хоног 12.09
7хоног1118 7 хоног 11.20 7 хоног 11.14 7 хоног 11.15 7 хоног 11.30 7 хоног 12.16
7хоног1125 7 хоног 12,04 7хоног 11.21 7 хоног 11.22 7 хоног 12.07 7 хоног 12.23
  7 хоног 12.11 7хоног 11.28 7 хоног 11.29 7 хоног 12.14 7 хоног 12.30
  7хоног 12.18 хоног 12.05 7 хоног 12.06 7 хоног 12.21  
  7 хоног 12.25 хоног 12.12 7 хоног 12.13 7 хоног 12.28  
    хоног 12.19 7 хоног 12.20    
    хоног 12.26 7 хоног 12.27    
           
   

 

     

 

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

  
/ 2020 оны 11-р сарын 25-ний өдрийн байдлаар/
Алтан тариа  /1-р гурил/ кг 1300

      

Хонины мах кг  

7500

 
Үхрийн мах /цул/ кг 10000  
Ямааны мах кг  6500  
Элсэн чихэр кг 2333  
Цагаан будаа кг 2467  
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л        2500  
Ноолуур бор, цагаан, кг  52500  
Боодолтой өвс /20 кг/ -  
Бензин А-80, л 1410                                                          
Бензин А-92, л 1530  

Дизель түлш, л                  

2100  
Дэлгэрэнгүй...