ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2019 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ДҮНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАРХААЛАА

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 24. 09 цаг 48 минут
2019 оны урьдчилсан дүнгээр 71.0 мянган хүн амтай болж 2018 оны жилийн эцсийн хүн амын мэдээнээс 2.0 хувиар буюу 1415 хүнээр өссөн байна. Даланжаргалан, Өргөн, Сайхандулаан, Улаанбадрах, Хөвсгөл, Сайншанд, Замын-Үүд сумдад хүн амын тоо 0.2-4.5 хувиар өсч, бусад сумдад буурсан үзүүлэлт гарчээ. Дорноговь аймгийн хүн амын тоонд насны ангилал тус бүрийн эзлэх хувийн жин 2019 онд 2010 оныхоос өөрчлөгдсөн байна. 2010 онд хүн амын 29.6 хувийг хүүхэд (0-14нас), 65.6 хувийг хөдөлмөрийн насны (15-64нас), 4.8 хувийг тэтгэврийн насны хүн ам эзэлж байсан бол 2019 онд 31.6 хувийг хүүхэд, 61.9 хувийг хөдөлмөрийн насны, 6.4 хувийг тэтгэвэрийн насны хүн ам эзлэж байна. 2010 оны хүн амын орон сууцны тооллогын дүнтэй хүн амын тоонд насны ангилал тус бүрийн эзлэх хувийн жинг харьцуулахад 0-14 насны хүүхэд 2.0 пунктээр, тэтгэврийн насны хүн ам 1.6 пунктээр тус тус нэмэгдэж, хөдөлмөрийн насны хүн ам 3.7 пунктээр буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ ТООЛЛОГЫН ТҮҮВРИЙГ ТООЛОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦ 100.0 ХУВЬД ХҮРЧ, АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 16. 05 цаг 41 минут
Монгол Улсын Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын үйл ажиллагааг зохион байгуулж явуулахад голлох үүрэг гүйцэтгэсэн сум, багийн тооллогын түр товчоо, тоологч шалгагч нартаа баяр хүргэж, талархал дэвшүүлье. Тооллогын материалаа нягталж шалгах, хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын товчоонд хүлээлгэж ѳгѳх, мэдээлэл боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх зэрэг ажлууд мастер тѳлѳвлѳгѳѳний хүрээнд хийгдэнэ.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ТООЛЛОГО ХООРОНДЫН ӨСӨЛТ НЬ ТУХАЙН ҮЕИЙН УЛС ТӨР, НИЙГЭМ, ХҮН АМ ЗҮЙН ХӨГЖЛӨӨС ИХЭЭХЭН ХАМААРДАГ.

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 09. 11 цаг 11 минут
Дорноговь аймгийн хүн ам 1956-1979 оны хооронд жилд дунджаар 1.9-3.3 хувиар тогтвортой өсч ирсэн нь тус аймгийн Айраг (1963 он), Хажуу-Улаан (1973 он) сумдад хайлуур жоншны олборлох үйлдвэрүүд байгуулагдан шилжих хөдөлгөөн эерэг урсгалтай болон хүн амын эрүүл мэндийн түвшин дээшилж, төрөлт нэмэгдэхийн зэрэгцээгээр нас баралт буурч байсантай холбоотой. Харин 1989-2000 оны тооллого хоорондын хүн амын жилийн дундаж өсөлтийн хувь -1.1 болж буурахад 1000 хүн амд ногдох төрөлт жилд дунджаар 24 болж өмнөх онуудаас 40.0 гаруй хувиар буурсан. Мөн Дорноговь аймгийн бүрэлдэхүүнд байсан Сүмбэр сумыг салгаж, Говьсүмбэр аймаг болгон өөрчилсөн нь голлон нөлөөлсөн байна. 2000-2010 оны тооллого хоорондын өсөлтөд хүн амын цэвэр өсөлт голлон нөлөөлжээ. Энэ хугацаанд 11.5 мянган хүүхэд төрж, 3.2 мянган хүн ам нас барж, ердийн хөдөлгөөний цэвэр өсөлт 8.3 мянга болжээ.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 01 САРЫН 09-НИЙ ӨГЛӨӨ, БҮХ СУМАНД 08 ЦАГААС НЭГЭН ЗЭРЭГ ЭХЭЛЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 09. 06 цаг 05 минут
Бид энэ удаа түүхэндээ анх удаа бүртгэл болон уламжлалт аргын хүрээнд хийгдэж буй хосолмол тооллогын ажлыг албан ёсоор эхлүүллээ. Иргэд та бүхэн тоологчийг гэртээ нэвтрүүлэн, тооллогын мэдээллийг үнэн зөв өгч, иргэний үүргээ биелүүлэхийг уриалж байна. Сумдын тооллогын комисс, тоологч, шалгагч нартаа ажлын өндөр амжилт хүсье.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГЫН АЙМГИЙН КОМИССЫН ХУРАЛ БОЛЛОО.

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 08. 10 цаг 14 минут
Дорноговь аймагт Хүн ам, орон сууцны тооллого-2020 ийг зохион байгуулж явуулах аймгийн тооллогын комисс 2020 оны 01-р сарын 08-ны өдөр хуралдав. Хурлаар комиссын гишүүдэд хандан аймгийн Хүн ам, орон сууцны тооллогын түр товчооноос тоолох үйл ажиллагаа, тооллогын урьдчилсан дүн, бүртгэл болон тооллогын дараах үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хийлээ. Энэ үеэр 2000, 2010 оны тооллогоор Дорноговь аймгийн хүн амын өсөлт, өөрчлөлт, боловсролын түвшин, бичиг үсгийн мэдлэг, хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал болон өрхийн сууцны нөхцөл, сууцны дэд бүтцийн хангамжийн байдал ямар түвшинд байсан, хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар мэдээлэл бэлтгэн хүргэв. Мөн аймгийн Засаг дарга бөгөөд Хүн ам, орон сууцны тооллогын комиссын даргын зүгээс тооллогын үйл ажиллагааг батлагдсан маягт, арга зүйн хүрээнд тогтоосон хугацаанд явуулахыг үүрэг болгон, өмнөх жилүүдийн ололт амжилтыг дүгнэж, ирэх жилийн бодлого хөтөлбөрийг төлөвлөх суурь мэдээллийг үнэн зөв, бодитой бүрдүүлэх талаар зөвлөмж, чиглэлийг өгөв.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ ТООЛЛОГЫН ТООЛОГЧ, ШАЛГАГЧИЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 07. 08 цаг 33 минут
Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай” хуулийн 8.3-т заасны дагуу ээлжит тооллогыг 01 сарын 9ний өдрөөс эхлэн долоо хоногт явуулна. Дорноговь аймгийн хэмжээнд 70 тоологч, 22 шалгагч ажиллана. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны Улсын ээлжит тооллогыг явуулснаар засаг захиргааны анхан шатны нэгжийн түвшинд ард түмнийхээ аж байдлыг өрх, иргэн бүрээр тодорхойлж, өнгөрсөн 10 жилийн ололт, амжилтыг дүгнэх, ирэх жилүүдийн бодлого хөтөлбөрийг төлөвлөх суурь мэдээллийг бий болгоно. Энэ удаагийн тооллогын гол онцлог нь бүртгэл дээр суурилсан болон уламжлалт арга гэсэн хосолмол байдлаар явагдана.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ ТООЛЛОГЫН СУМ, БАГИЙН ТҮР ТОВЧООНЫ ДАРГА, ГИШҮҮДИЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 05. 05 цаг 37 минут
Сургалтын үйл ажиллагааг аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга, аймгийн Хүн ам, орон сууцны тооллогын комиссын гишүүн Б.Ганзориг нээж, амжилт хүсэв. “Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай” хуулийн 8.3-т заасны дагуу ээлжит тооллогыг товлосон өдрөөс эхлэн долоо хоногт багтаан явуулахаар заасан байдаг. Уг заалтын дагуу Хүн ам, орон сууцны Улсын ээлжит тооллогыг 2020 оны 1 дүгээр сарын хоёр дахь долоо хоног буюу 9-ний өдрөөс 16-ны өдрүүдэд мэдээлэл цуглуулалтыг явуулах юм. Хүн ам, орон сууцны тооллогыг зохион байгуулж явуулах нь Монгол Улс Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын гишүүн орныхоо хувьд хүлээсэн үүргээ биелүүлж байгаа явдал юм. Өөрөөр хэлбэл, НҮБ-ын 2015 оны “Дэлхийн хүн амын тооллогын хөтөлбөр”-ийн хүрээнд гишүүн улс орнуудын Засгийн Газар нь 2014 оноос 2024 оны хооронд хүн амаа хамгийн багадаа нэг удаа нэгдсэн аргачлалаар тоолох үүрэг хүлээсэн байдаг. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны Улсын ээлжит тооллогыг явуулснаар засаг захиргааны анхан шатны нэгжийн түвшинд ард түмнийхээ аж байдлыг өрх, иргэн бүрээр тодорхойлж, өнгөрсөн 10 жилийн ололт, амжилтыг дүгнэх, ирэх жилүүдийн бодлого хөтөлбөрийг төлөвлөх суурь мэдээллийг бий болгоно. Энэ удаагийн тооллогын гол онцлог нь бүртгэл дээр суурилсан болон уламжлалт арга гэсэн хосолмол байдлаар явагдах учир багийн Засаг даргын хөтөлдөг хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн үнэн, зөв бодит байдлыг хангах нь чухал бөгөөд сургалтанд сумын тооллогын комиссын гишүүд, багийн Засаг дарга нар оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

МАЛ ТООЛЛОГЫН 2019 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ДҮН ГАРЛАА

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 27. 04 цаг 06 минут
2019 оны жилийн эцсийн мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2404.1 мянган толгой мал тоологдсоны дотор 43.5 мянган тэмээ, 152.5 мянган адуу, 91.8 мянган үхэр, 1021.6 мянган хонь, 1094.6 мянган ямаа тоологджээ. Нийт малын тоо өмнөх оноос 11.9 хувь буюу 255.9 мянган толгойгоор өслөө. Мал сүргийн тоог таван төрлөөр авч үзвэл тэмээ 1.6 хувь, адуу 9.0 хувь, үхэр 14.0 хувь, хонь 10.3 хувь, ямаа 14.2 хувиар тус тус өссөн байна. Жил бүрийн эцсийн мал тооллогын дүнг харахад аймаг байгуулагдсан 1931 оноос нэг саяас дээш мал тоолуулсан 26 дахь жил, хоёр саяас дээш мал тоолуулсан 3 дахь жил байлаа. Аминдаа малтай 5348 өрх байгаагийн 79.1 хувь буюу 4229 нь жилийн дөрвөн улирлын туршид малаа маллаж байгаа малчин өрх байна. 1000-2000 малтай малчин өрхийн тоо 535 болж өмнөх оноос 29.5 хувиар, 2001-ээс дээш малтай малчин өрх 41 болж өмнөх оноос 51.9 хувиар нэмэгджээ. 2019 онд 7022 малчин бүртгэгдсэний 282 буюу 4.0 хувь нь тулсах малчин байна. Малчдыг насны бүлгээр авч үзвэл 16-34 насны хүн ам 30.6 хувь, 35-59 насны хүн ам 53.7 хувь, 59+ дээш насны хүн ам 15.6 хувийг эзлэж байна. Нийт малчдын 57.9 хувь нь эрэгтэйчүүд байна. Малчдын 2197 буюу 31.3 хувь нь нийгмийн даатгалд, 5460 буюу 77.8 хувь эрүүл мэндийн даатгалд хамрагджээ.
Дэлгэрэнгүй

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

  
/ 2020 оны 01-р сарын 02 ний өдрийн байдлаар/
Алтан тариа  /1-р гурил/ кг 1150

      

Хонины мах кг   7000  
Үхрийн мах /цул/ кг 11000  
Ямааны мах кг  5833  
Элсэн чихэр кг 1900  
Цагаан будаа кг 2267  
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л        2500  
Ноолуур бор, цагаан, кг  0  
Боодолтой өвс /20 кг/ 6480  
Бензин А-80, л 1810                                                          
Бензин А-92, л 1910  

Дизель түлш, л                  

2560  
Дэлгэрэнгүй...