ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2019 ОНЫ 07-Р САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ТАНИЛЦАНА УУ.

Нийтэлсэн: 2019 он 08 сар 15. 08 цаг 10 минут
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн мэдээллээр нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2019 оны 07 сарын байдлаар 24114.5 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 5341.4 (28.5%) сая төгрөгөөр өссөн байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2019 оны 7 сард өмнөх оны мөн үеэс 5341.4 сая төгрөгөөр нэмэгдэхэд тэтгэврийн даатгал 3420.9 (29.0%) сая төгрөг, ҮОМШӨ-ний даатгал 563.2 (28.8%) сая төгрөг, тэтгэмжийн даатгал 387.3 (28.9%) сая төгрөг, ажилгүйдлийн даатгал 154.5 (28.6%) сая төгрөгөөр өссөн байна. Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага 29298.7 сая.төг болж өмнөх оны мөн үеэс 3413.1 (13.2%) сая.төгрөгөөр өссөн байна. Зарлагыг бүтцээр нь авч үзвэл тэтгэврийн даатгалын сангаас 21629.9 (73.8%) сая.төг, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 3551.4 (12.1%) сая.төг, ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас 1778.4 (6.1%) сая.төг, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 1695.5 (5.8%) сая.төг, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 643.5 (2.2%) сая төгрөгийг зарцуулжээ.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ, ИНФОГРАФИКААР

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 10. 11 цаг 44 минут
.
Дэлгэрэнгүй

МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 10. 09 цаг 00 минут
Статистикийн хэлтсээс орон нутгийн телевизтэй хамтран аймгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга болон шинэ мэдээ мэдээллийг иргэдэд хүргэх ажлыг сар бүр зохион байгуулж байгаа билээ. Энэ ажлын хүрээнд аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2019 оны 06 дугаар сарын танилцуулгаар мэргэжилтэн А.Амарзаяа мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2019 ОНЫ 06-Р САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ТАНИЛЦАНА УУ.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 10. 08 цаг 54 минут
Дорноговь аймгийн хэмжээнд 2019 оны 06 сард 622 эх амаржиж, 625 хүүхэд шинээр мэндэлж, 188 хүн нас барсан байна. Амаржсан эхийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 42(6.3%)-оор, төрсөн хүүхдийн тоо өмнөх оны мөн үес 41(6.2%)-аар, нас барсан хүний тоо өмнөх оны мөн үеэс 3(1.6%)-аар тус тус буурчээ. 2019 оны 06 сарын байдлаар 200.5 мянган хүнд амбулаторийн үзлэг хийсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 11.3 хувиар өсч, 5.3 мянган хүн урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамрагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 5.4 хувиар, 8.9 мянган хүн эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 1.1 хувиар тус тус буурсан байна. 2019 оны 06 сард 925 эх жирэмсний хяналтанд орсны 88.9 хувь буюу 822 эх жирэмсний эхний 3-н сард хяналтанд хамрагджээ. Жирэмсний хяналтанд хугацаандаа орсон эхийн эзлэх хувь өмнөх оны мөн үеэс 1.7 пунктээр өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА -2018 СУДАЛГАА ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 02. 07 цаг 44 минут
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар Дорноговь аймгийн аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 230744.1 сая төгрөгт хүрчээ. Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт өмнөх оны мөн үеэс 68492.0 (42.2%) сая төгрөгөөр өссөн байна. Аж үйлдвэрийн салбарт 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 339177.4 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг дотоод гадаад зах зээлд борлуулжээ. Нийт борлуулалт өмнөх оны мөн үеэс 24.0 хувиар өссөн байна. Үйлдвэрлэл, борлуулалтын өсөлтөнд уул уурхай, боловсруулах аж үйлдвэрлэлийн салбаруудад шинээр үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуй нэгжүүд нэмэгдсэн нь нөлөөлж байна. 2018 онд нийт 423234.8 сая төгрөгийн шинэ барилга, өргөтгөл, шинэчлэлт, их засварын ажил хийсэн нь өмнөх онтой харьцуулахад 2.3 дахин нэмэгдсэн байна. Барилгын нийт хөрөнгө оруулалтын 1.7 хувийг улсын төсвийн, 1.6 хувийг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар, үлдэх хувийг хөрөнгө оруулалтын бусад эх үүсвэрээр санхүүжүүлжээ. Худалдааны салбарын нийт борлуулалт нь тухайн хугацааны турш гадагш худалдсан бараа буюу үзүүлсэн ажил, үйлчилгээний хэмжээ байдаг. Бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарын нийт борлуулалт 2018 онд 116112.3 сая төгрөгт хүрч, өмнөх оноос 56437.1 сая төгрөг буюу 94.6 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

АМЬДАРЧ БУЙ ОРЧИН, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД-2018 СУДАЛГАА ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 27. 06 цаг 50 минут
Манай аймгийн хэмжээнд сүүлийн жилүүдэд шинэ орон сууцны барилгууд нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан жил ирэх тутамд орон сууцанд амьдардаг өрхийн тоо нэмэгдэж 2018 оны байдлаар нийт өрх 21215 болж өмнөх оноос 744 өрх буюу 3.6 хувиар өссөн байна. Нийт өрхийн 9679(45.6%) нь гэрт, 5252 (24.8%) нь орон сууцанд, 4832 (22.8%) нь сууцны тусдаа байшинд, 215(1.0%) нь бие даасан тохилог сууцанд, 1237 (5.8%) нь бусад сууцанд амьдарч байна. 2018 онд нийт өрхийн 17716(84.6%) нь өөрийн сууцандаа, 2003 (9.6%) нь бусдын сууцанд түрээсгүй, 1168 (5.6%) нь бусдын сууцанд түрээстэй амьдарч байна. Өрх, хүн амын хэдэн хувь нь өөрийн гэсэн орон сууцтай вэ, цаашид орон сууцны эрэлт, хэрэгцээ ямар байх зэрэг асуултад тодорхой хэмжээгээр хариулт өгөх үзүүлэлт бол өрхийн сууцны эзэмшил юм. Сууцны эзэмшлийг хэлбэрээр нь үзэхэд нийт өрхийн 17716 буюу 84.6 хувь нь өөрийн эзэмшлийн сууцтай байна. Харин нийт өрхийн 3171 буюу 15.4 хувь нь өөрийн гэсэн сууцгүй байна.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ӨРХИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ-2018 СУДАЛГАА ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 26. 09 цаг 03 минут
2018 оны эцэст 69560 байнгын оршин суугчтай болж 2017 оны жилийн эцсийн суурин хүн амын мэдээнээс 1368 хүнээр өсчээ. 2000 оны тооллогоос хойш 18985 хүнээр, 2010 оны тооллогоос хойш 9788 хүнээр тус тус нэмэгдсэн байна. 2018 онд хүн амынхаа тоогоор 25.3 мянган хүн амтай аймгийн төв Сайншанд, 18.9 мянган хүн амтай Замын-Үүд сумд тэргүүлж, 3.8 мянган хүн амтай Айраг, 2.9 мянган хүн амтай Хатанбулаг, Даланжаргалан сумд удаалж байна. Дорноговь аймгийн хүн амын тоо 1979-1989 онд бүх сумдын хүн ам жигд өссөн, 1989-2000 оны хооронд Иххэт, Мандах, Сайхандулаан, Сайншанд сумдад буурч бусад сумдад өссөн байна. 2000-2010 онд Айраг, Даланжаргалан, Сайншанд, Замын-Үүд сумын хүн амын тоо өсч, бусад сумдад буурчээ. 2010-2018 онд Айраг, Хатанбулаг сумдад хүн амын тоо буурч, бусад сумдад өсөв.
Дэлгэрэнгүй

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ 2019 ОНЫ ТООЛЛОГЫГ 9 САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 20. 07 цаг 27 минут
Тооллогын зорилго нь аймгийн нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж буй байшин, орон сууцны бүхий л сан хөмрөгийг буюу аймгийн иргэдийн амьдарч буй сууцны дэд бүтцийн нөхцөл, насжилт, хийц зэрэг мэдээллийг бүрэн тодорхойлох юм. Бэлтгэл ажлын хүрээнд Байшин орон сууцны 2019 оны тооллогын урьдчилсан бүртгэлийг 2019 оны 06-р сарын 24-нөөс 07-р сарын 05-ны хооронд “Collector for ArcGIS” программд бүрэн тусгаж ажиллах бөгөөд программын талаарх сургалтыг online хэлбэрээр, сумдыг бүсчилэн зохион байгуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

  
/ 2019 оны 08-р сарын 21-ний өдрийн байдлаар/
Алтан тариа  /1-р гурил/ кг 1050

      

Хонины мах кг   8500  
Үхрийн мах /цул/ кг 13000  
Ямааны мах кг  7500  
Элсэн чихэр кг 1900  
Цагаан будаа кг 2267  
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л        1500  
Ноолуур бор, цагаан, кг  70000  
Боодолтой өвс /20 кг/ 6480  
Бензин А-80, л 1810                                                          
Бензин А-92, л 1910  

Дизель түлш, л                  

2460  
Дэлгэрэнгүй...