“БИЧИЛ УУРХАЙ ЭРХЛЭГЧДИЙН СУДАЛГАА-2016”-НЫ ОРОН НУТАГТ АЖИЛЛАХ СУДЛААЧИЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2016 он 10 сар 17. 14 цаг 57 минут
“Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгаа-2016”-ны орон нутагт ажиллах судлаачийн сургалтыг 2016 оны 10-р сарын 13-ны өдөр зохион байгууллаа. Айраг сумын ЗДТГ-ын байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн судлаачаар ажиллахаар сургалтанд оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ ( 2016 оны 8 дугаар сарын байдлаар)

Нийтэлсэн: 2016 он 09 сар 09. 16 цаг 22 минут
Эрүүл мэндийн газраас эрхлэн гаргадаг мэдээгээр 2016 оны эхний 8 сард 973 хүүхэд шинээр мэндэлж, 243 хүн нас баржээ. Хүн амын цэвэр өсөлт 730 болж 2015 оны мөн үеийнхээс 15,0 хувиар буюу 129-өөр буурчээ. 1000 хүнд ногдох төрөлт 15.3, нас баралт 3.8 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төрөлт 1.2 пунктээр буурч, нас баралт 0.7 пунктээр өссөн байна. Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 2016 оны эхний 8 сард 1055 байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 15.2 хувиар өсч, 2015 оны жилийн эцсийн дүнгээс 14.0 хувиар буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 561 буюу 53.2 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь өмнөх оны мөн үеийнхээс 5.4 пунктээр буурчээ. Мөн бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн боловсролын түвшинг харахад 29.8 хувь нь бүрэн дунд, 23.9 хувь нь дээд, 11.7 хувь нь тусгай дунд, 10.0 хувь нь техникийн болон мэргэжлийн, 7.5 хувь нь бүрэн бус дунд, 2.7 хувь нь бага боловсролтой байгаа бол 0.5 хувь нь магистр /докторын зэрэгтэй, 0.9 хувь нь боловсролгүй иргэд эзэлж байна. 2016 оны эхний 8 сард нийгмийн даатгалын санд 16139.8 сая төгрөгийн орлого төвлөрсөн нь өмнөх оны мөн үеэс 13.2 хувиар өсчээ. Тэтгэврийн даатгалын сангаас 17077.9 сая.төг, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 1423.3 сая.төг, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 3468.9 сая.төг, ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас 998.6 сая. төг, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 445.3 сая.төг, нийт 23414 сая.төгрөгийг зарцуулжээ.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ ( 2016 оны 6 дугаар сарын байдлаар)

Нийтэлсэн: 2016 он 07 сар 08. 15 цаг 17 минут
Эрүүл мэндийн газраас эрхлэн гаргадаг мэдээгээр 2016 оны эхний 6 сард 738 хүүхэд шинээр мэндэлж, 179 хүн нас баржээ. Хүн амын цэвэр өсөлт 559 болж 2015 оны мөн үеийнхээс 14,1 хувиар буюу 92-оор буурчээ. 1000 хүнд ногдох төрөлт 11,6 нас баралт 2.8 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төрөлт 0.8 пунктээр буурч, нас баралт 0.5 пунктээр нэмэгдсэн байна. Он гарсаар эхийн эндэгдэл гараагүй бөгөөд амьд төрсөн 1000 хүүхдэд ногдох нялхсын эндэгдэл 14,9 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 2.3 пунктээр нэмэгдсэн байна. 1.2 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 2016 оны эхний 6 сард 1018 байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 29.8 хувиар, 2015 оны жилийн эцсийн дүнгээс 17.0 хувиар тус тус буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ ( 2016 оны 5 дугаар сарын байдлаар)

Нийтэлсэн: 2016 он 06 сар 15. 08 цаг 45 минут
Эрүүл мэндийн газраас эрхлэн гаргадаг мэдээгээр 2016 оны эхний 5 сард 612 хүүхэд шинээр мэндэлж, 144 хүн нас баржээ. Хүн амын цэвэр өсөлт 468 болж 2015 оны мөн үеийнхээс 10.5 хувь буюу 55-аар буурчээ. 1000 хүнд ногдох төрөлт 9,6 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 0,5 пунктээр буурч, нас баралт 2,6 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 0,4 пунктээр нэмэгдсэн байна. Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 2016 оны эхний 5 сард 1058 байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 26.2 хувиар, 2015 оны жилийн эцсийн дүнгээс 13.8 хувиар тус тус буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 557 буюу 52,6 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 4.0 пунктээр буурчээ. Мөн бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн боловсролын түвшинг харахад 34.6 хувь нь бүрэн дунд, 23.9 хувь нь дээд, 13.4 хувь нь бүрэн бус дунд, 12,2 хувь нь тусгай дунд 11.9 хувь нь техник болон мэргэжлийн, 2.0 хувь нь бага, 0,7 хувь нь магистр /докторын, 0.6 хувь нь боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Ажил хайгч 120 иргэн ажилд зуучлагдан орсоны 50,0 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Аймгийн дүнгээр 145 шинэ ажлын байр бий болжээ. 2016 оны эхний 5 сард нийгмийн даатгалын санд 10198,7 сая төгрөгийн орлого төвлөрсөн нь өмнөх оны мөн үеэс 20,8 хувиар өссөн байна. Оны эхний 5 сард нийгмийн халамжийн сангаас 14817 иргэнд 2599,4 сая төгрөгийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж олгожээ.
Дэлгэрэнгүй

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТООЛЛОГО ЯВАГДАЖ БАЙНА

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 15. 12 цаг 29 минут
Монгол Улсын “Статистикийн тухай хууль”-д аж ахуйн нэгжийн тооллогыг 5 жилд нэг удаа явуулж байхаар заасны дагуу уг тоологыг Засгийн газрын 2016 оны 3-р сарын 21-ний 163 дугаар тогтоолын дагуу 2016 оны 4-р сарын 1-нээс орон даяар зохион байгуулан явуулж байна. Аж ахуйн нэгж, байгууллага (ААНБ)-ын тоог бодитой тодорхойлж, статистикийн мэдээлэлд бүрэн хамруулах, тэдний байршил, эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэл, улс орны эдийн засгийн хөгжилд оруулж буй хувь нэмрийг тогтоох үндсэн дээр тус улсын эдийн засгийн чиг хандлагыг тогтооход ААНБ-ын тооллого ач холбогдолтой.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ ( 2016 оны 3 дугаар сарын байдлаар)

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 15. 12 цаг 26 минут
Эрүүл мэндийн газраас эрхлэн гаргадаг мэдээгээр 2016 оны эхний 3 сард 373 хүүхэд шинээр мэндэлж, 81 хүн нас баржээ. Хүн амын цэвэр өсөлт 292 болж 2015 оны мөн үеийнхээс 5.8 хувиар буюу 18-аар буурчээ. 1000 хүнд ногдох төрөлт 5,7 нас баралт 1,2 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төрөлт 0.3 пунктээр буурч,нас баралт 0,1 пунктээр нэмэгдсэн байна. Эхний 3 сард эхийн эндэгдэл гараагүй бөгөөд амьд төрсөн 1000 хүүхдэд ногдох нялхсын эндэгдэл 8.0 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2.5 пунктээр буурсан байна. 1.2 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 2016 оны 3-р сард 1229 байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 10.3 хувиар буурч, 2015 оны жилийн эцсийн дүнгээс 0.2 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ ( 2016 оны 2 дугаар сарын байдлаар)

Нийтэлсэн: 2016 он 03 сар 15. 10 цаг 33 минут
ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ ( 2016 оны 2 дугаар сарын байдлаар) Эрүүл мэндийн газраас эрхлэн гаргадаг мэдээгээр 2016 оны эхний 2 сард 249 хүүхэд шинээр мэндэлж, 62 хүн нас баржээ. Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 2016 оны эхний 2 сард 1340 байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 5.3 хувиар, 2015 оны жилийн эцсийн дүнгээс 9.2 хувиар тус тус өссөн байна. Аймгийн Цагдаагийн газраас ирүүлсэн мэдээгээр оны эхний 2 сард 101 хэрэг бүртгэгдэж, гэмт хэргийн улмаас 38 хүн гэмтэж бэртсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

МЭНДЧИЛГЭЭ

Нийтэлсэн: 2016 он 02 сар 08. 14 цаг 16 минут
Угтан золгож буй XVII жарны Гал бичин жилдээ элгээрээ энх амгалан, төрлөөрөө төвшин сайхан, юу санасан есөн цагаан хүсэл нь сэтгэлчилэн бүтэж байхын өлзийтэй ерөөлийг өөд өөд нь өргөн дэвшүүлье .
Дэлгэрэнгүй

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ

  ДИНАМИК СУДАЛГАА

  ЗУРГИЙН ЦОМОГ

  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)


( 2016 оны 10 сарын 12-ны байдлаар )

Алтан тариа 1-р гурил:.1100 төг (кг)
Элсэн чихэр:...............  2100төг (кг)
Цагаан будаа:............... 2067 төг (кг)
Хонины мах: ...............  4500 төг (кг)
Үхрийн мах:.................. 6500 төг (кг)
Ямааны ястай мах:....   3933  төг (кг)

Бензин А-80:............... ..1463 төг )
Бензин А-92:............... ..1643 төг )
Дизель түлш:.............. .1713 төг )

................................................Дэлгэрэнгүй...