БАЙШИН ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН ХЯНАЛТААР СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 03. 07 цаг 45 минут
Байшин орон сууцны тооллого-2019 Дорноговь аймагт амжилттай зохион байгуулагдаж, 2019 оны 10 сарын 03-ны өдрийн байдлаар тооллогын ажил 60 орчим хувьтай явагдаж байна. Аймгийн түр товчооны дарга Х.Өлзийсүрэн, түр товчооны гишүүн А.Амарзаяа, Г.Баярболд нар Өргөн, Эрдэнэ, Замын-Үүд сумдад ажилллаж, Байшин орон сууцны 2019 оны тооллогын үйл ажиллагаа болон хүн ам өрхийн шинэчилсэн бүртгэлийн хөтлөлт, тоологч нарын өрхөөс мэдээлэл цуглуулж буй үйл явцтай танилцан холбогдох заавар зөвлөмжийг өгөв.
Дэлгэрэнгүй

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ 2019 ОНЫ ТООЛЛОГЫН АЙМГИЙН ТҮР ТОВЧООНЫ ХУРАЛ БОЛЛОО.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 27. 07 цаг 56 минут
Аймгийн түр товчооны хурлыг 2019 оны 09-р сарын 25-ны өдөр зохион байгуулаа. Хурлаар Хүн ам орон сууцны 2020 оны тооллого болон Байшин орон сууцны 2019 оны тооллогыг зохион байгуулж явуулах эрх зүйн үндэслэл, зорилго, удирдлага зохион байгуулалт, мэдээлэл цуглуулах арга, хэлбэр, хамрах хүрээний талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг аймгийн тооллогын түр товчооны гишүүдэд хүргэж санал солилцлоо. Мөн тооллогын явцын мэдээг тоологчоос суманд, сумаас аймгийн түр товчоонд хэрхэн мэдээлэх, шалгах, ҮСХ-нд дамжуулах талаар мэдээлэл өглөө. Байшин орон сууцны тооллогод ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь болон сумдад хяналтаар ажиллах хуваарийг гишүүдэд хүргүүлэв.
Дэлгэрэнгүй

МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 27. 07 цаг 29 минут
Байшин, орон сууцны тооллогын талаар орон нутгийн DTV телевизэд хэлтсийн дарга Х.Өлзийсүрэн мэдээлэл хийлээ. Дорноговь аймагт байшин орон сууцны тооллого 2019 оны 09-р сарын 24-ний өдрөөс 2019 оны 10-р сарын 12-ны өдрүүдэд явагдана. Тооллого нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа бүх байшин, орон сууцны сан хөмрөгийг бүрэн тодорхойлох, орон сууцны фонд, хийц, ашиглалт, хүчин чадал, дэд бүтцийн хүртээмжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийн сантай болох, Монгол Улсын сууцны суурь мэдээллийг Засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хамгийн бага нэгжийн түвшинд гаргах, төрөөс баримталж буй бодлого, хөтөлбөрийн төлөвлөлт болоод олон улсад гаргаж буй хөгжлийн үзүүлэлтүүдийн суурь мэдээллийг бий болгох зорилготой. Иргэд та бүхэн тооллогын тоологчийн үнэмлэх бүхий манай ажилтанг гэртээ нэвтрүүлэн, тооллогын асуулгад үнэн, зөв мэдээлэл өгч хамтран ажиллахыг хүсье.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМАГТ БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО ӨНӨӨДРӨӨС ЭХЭЛЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 24. 09 цаг 47 минут
Өнөөдөр буюу 2019 оны 09-р сарын 24ний өдрөөс эхлэн Дорноговь аймагт байшин орон сууцны тооллогын ажил эхэллээ. Тооллогод 30 тоологч ажиллах бөгөөд тоологч мэдээллийг таблет төхөөрөмжөөр цуглуулах юм. Иргэд та бүхэн тооллогын тоологчийн үнэмлэх бүхий манай ажилтанг гэртээ нэвтрүүлэн, тооллогын асуулгад үнэн, зөв мэдээлэл өгч хамтран ажиллахыг хүсье.
Дэлгэрэнгүй

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН АЙМГИЙН ТҮР ТОВЧООНООС СУМДЫН ТООЛЛОГЫН КОМИСС, ТҮР ТОВЧООНД ОНЛАЙНААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 24. 09 цаг 43 минут
Аймгийн Байшин, орон сууцны тооллогын түр товчооноос сумдын тооллогын комисс, түр товчоо, багийн тооллогын түр товчоонд онлайн хурал зохион байгуулж, тооллогын удирдлага зохион байгуулалт, хийж гүйцэтгэх ажил, чиг үүрэг болон аргачлал, зааврын талаар холбогдох мэдээллийг хүргэж ажиллаа.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМАГТ БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО 2019 ОНЫ 09-Р САРЫН 24-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЭЛНЭ.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 24. 09 цаг 40 минут
Байшин, орон сууцны тооллогын тоологчоор аймгийн хэмжээнд 30 тоологч ажиллах бөгөөд тоологч мэдээллийг таблет төхөөрөмжөөр цуглуулах юм. Ингэснээр тооллогын явцыг тухай бүр хянах боломжтой бөгөөд тооллогын үр дүнг шуурхай боловсруулах, хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хүснэгтэн тоон өгөгдөл бүхий мэдээллээс гадна орон зайн мэдээллийн санг ашиглан зургаар, ойлгомжтой байдлаар хангах боломж бүрдэнэ. Тооллогын зорилго: 1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа бүх байшин, орон сууцны сан хөмрөгийг бүрэн тодорхойлох 2. Орон сууцны фонд, хийц, ашиглалт, хүчин чадал, дэд бүтцийн хүртээмжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийн сантай болох 3. Монгол Улсын сууцны суурь мэдээллийг Засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хамгийн бага нэгжийн түвшинд гаргах 4. Төрөөс баримталж буй бодлого, хөтөлбөрийн төлөвлөлт болоод олон улсад гаргаж буй хөгжлийн үзүүлэлтүүдийн суурь мэдээллийг бий болгох зэрэг юм. Иргэд та бүхэн тооллогын тоологчийн үнэмлэх бүхий манай ажилтанг гэртээ нэвтрүүлэн, тооллогын асуулгад үнэн, зөв мэдээлэл өгч хамтран ажиллахыг хүсье.
Дэлгэрэнгүй

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ТООЛОГЧИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 24. 09 цаг 23 минут
Байшин, орон сууцны 2019 оны тооллого нь улс хоршооллын байгууллагаас 1960 онд хийгдсэн орон сууцны фондын тооллогоос хойш анх удаа зохион байгуулагдаж байгаагийн зэрэгцээ хаягийн зурагт суурилан газарзүйн мэдээллийн систем ашигласан, мэдээлэл цуглуулалтын шинэ арга ашигласан зэрэг онцлог талуудтай. Байшин, орон сууцны тооллогын үндсэн зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа хүн амьдран суух зориулалттай бүх байшин, орон сууцны сан хөмрөгийг бүрэн тодорхойлох, орон сууцны фонд, хийц, ашиглалт, хүчин чадал, дэд бүтцийн хүртээмжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийн сантай болоход оршино. Хүн амын орон сууцны хангамжийг сайжруулах чиглэлээр төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого, хөтөлбөрийг оновчтой боловсруулахад шаардагдах тоо мэдээллийг бүрдүүлэх, Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцоход хэрэгцээтэй анхдагч мэдээллийг бүрдүүлэх зэрэгт хаягт суурилсан Байшин, орон сууцны тооллого ихээхэн ач холбогдолтой юм. Энэхүү тооллого нь 2019 оны 09 сарын 24-нөөс 10 сарын 12-нд зохион байгуулагдах юм.
Дэлгэрэнгүй

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН ТӨВИЙН БҮСИЙН ГОВИЙН АЙМГУУДЫН СУРГАГЧ БАГШИЙН СУРГАЛТ 2019 ОНЫ 09 САРЫН 14-16-НЫ ӨДРҮҮДЭД ДУНДГОВЬ АЙМАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 24. 09 цаг 21 минут
Байшин, орон сууцны тооллогын удирдлага зохион байгуулалт, ойлголт үзүүлэлт, программын ажиллагааны талаарх сургалтуудыг 9 дүгээр сарын 14 - 16-ны өдрүүдэд Дундговь аймагт зохион байгуулж байна. Сургалтыг Дундговь аймгийн Засаг даргын орлогч Ж.Мөнхчулуун, Үндэсний статистикийн хорооны Мэдээлэл технологийн газрын дарга Л.Мягмарсүрэн нар нээн үг хэлж, ҮСХ-ны МТГ-ын референт Г.Жаргал, ХАОСТТовчооны статистикч И.Цэрэндулам, Р.Батхишиг, Э.Билгүүн нар хичээлийг зааж, Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн хамт олон зохион байгуулан, Говийн бүсийн Өмнөговь, Дорноговь, Дундговь, Говьсүмбэр аймгуудын Статистикийн хэлтсийн хамт олон нийт, Сайнцагаан суманд ажиллах тоологч нар нийт 39 хүн оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

  
/ 2020 оны 01-р сарын 02 ний өдрийн байдлаар/
Алтан тариа  /1-р гурил/ кг 1150

      

Хонины мах кг   7000  
Үхрийн мах /цул/ кг 11000  
Ямааны мах кг  5833  
Элсэн чихэр кг 1900  
Цагаан будаа кг 2267  
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л        2500  
Ноолуур бор, цагаан, кг  0  
Боодолтой өвс /20 кг/ 6480  
Бензин А-80, л 1810                                                          
Бензин А-92, л 1910  

Дизель түлш, л                  

2560  
Дэлгэрэнгүй...