МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, ХАШАА, ХУДГИЙН ТООЛЛОГО 2018 ОНЫ 12 САРЫН 07-17 НЫ ӨДРҮҮДЭД БОЛНО.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 06. 07 цаг 50 минут
Улсын хэмжээнд мал тооллогын ажлыг жил бүрийн 12-р сарын 7-17 ны өдрүүдэд явуулж, мал тэжээвэр амьтдыг тооллогод бүрэн хамруулах, нэг бүрчлэн газар дээр нь тоолж байхаар тогтоосны дагуу “Хүн амын бүртгэл, мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худаг, тэжээлийн тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай” аймгийн Засаг даргын 2018 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн А/831 тоот захирамж гарлаа. Тус захирамжаар аймгийн Засаг даргын орлогч Г.Эрдэнэцэцэгээр ахлуулсан мал тооллогыг зохион байгуулж явуулах комиссын бүрэлдэхүүн, тооллогын хяналтын ажил болон сургалтын зардлын төсвийг баталж, аймгийн комисс болон сумдын Засаг дарга нарын ажил, үүргийг даалгасан болно. Мал тооллогыг зохион байгуулах аймгийн комиссын 2018 оны 12 сарын 05-ны өдрийн хурлаар гишүүдийг үүрэгжүүлэн, тооллогын үед сумдад ажиллах хяналтын хуваарь, удирдамжийг батлав.
Дэлгэрэнгүй

МАЛ ТООЛЛОГЫН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 04. 07 цаг 37 минут
МУ-ын "Статистикийн тухай" хууль, Засгийн газрын 2003 оны 224 дугээр тогтоолын дагуу 2018 оны мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллого уламжлал ёсоор энэ оны 12 дугаар сарын 7-17-ны хооронд зохион байгуулагдах гэж байна. Бэлтгэл ажлын хүрээнд сумдын Санхүүгийн албаны дарга болон статистик хариуцсан ажилтнуудад зориулсан сургалтыг 2018 оны 12 сарын 03-ны өдөр зохион байгуулж явууллаа. Сургалтыг “Мал тооллогын зохион байгуулалт, маягт нөхөх заавар”, “Мал тооллогын программын хэрэглээ, ашиглалт”, “Нийгмийн зарим үзүүлэлтийн мэдээ, тайланг гаргахад анхаарах асуудал” зэрэг сэдвийн хүрээнд зохион байгуулав. Мөн энэ үеэр Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Мал аж, ахуйн хэлтсийн дарга Н.Наранбаяр мал тооллоготой холбогдуулан мал аж, ахуйн талаар анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2018 ОНЫ 10-Р САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАРХААЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 13. 09 цаг 10 минут
Улсын нэгдсэн төсөвт ААНБ-ын орлогын албан татвар, дотоодын бараа, үйлчилгээний татвар, ашигт малтмал нөөц ашигласны төлбөр, агаарын бохирдлын төлбөр нийт 4585.1 сая төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна. Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого өмнөх оны мөн үеэс 877.0 (23.7%) сая.төг-өөр нэмэгдэж, тухайн оны төлөвлөгөөнөөс 1216.2 (36.1%) сая.төг-өөр давуулан биелүүлсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 13. 05 цаг 33 минут
Статистикийн хэлтсийн дарга Х.Өлзийсүрэн орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан тус салбарын түүхийн хугацаан дахь ололт амжилт, өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт, чиг хандлагын талаар яриа өгч, байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд таниулан сурталчлав.
Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 13. 05 цаг 31 минут
Статистикийн байгууллага үүсч хөгжсөний түүхт 94 жилийн ойн хүрээнд 2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ний өдөр Сайншанд сумын Ерөнхий боловсролын 1,2,3,5-р сургуулийн ахлах ангийн 50 гаруй сурагчдад “Статистикийн боловсрол ” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Энэ удаагийн сургалтын зорилго нь статистикийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилах, ахлах ангийн сурагчдын статистикийн боловсрол, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн юм.
Дэлгэрэнгүй

АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 06. 10 цаг 45 минут
Сайншанд сумын мэдээлэгч аж ахуй нэгж байгууллагын сургалтыг 2018 оны 11-р сарын 06 ны өдөр зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтын зорилго нь статистикийн мэдээ тайлангийн анхан шатны бүртгэлийг үнэн зөв хөтөлж, тайлан мэдээг бодитой гаргах, online програмд шивж мэдээлэх болон мэдээлэл тархаалтын ажлыг өргөжүүлэх, мэдээллийн хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдлээ. Хэлтсийн төлөвлөгөөт хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын удирдамжийн хүрээнд мэдээлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагын 10.0 хувьд хүрч ажилласан бөгөөд энэ үеэр гарсан нийтлэг алдаа, дутагдал, анхаарах асуудал болон “Статистикийн мэдээ тайланг үнэн зөв гаргаж мэдээлэх хууль эрх зүйн үндэслэл, түүний ач холбогдол” сэдвээр ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэндорж мэдээлэл хийв. Мөн сар, улирал, жилийн мэдээ тайланг хэрхэн гаргах , маягт нөхөх заавар аргачлалын талаар ярилцаж, заавар зөвлөмж өглөө.
Дэлгэрэнгүй

СУМ, БАГИЙН СТАТИСТИКИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 06. 10 цаг 28 минут
Сайншанд сум, багийн статистикийн асуудал хариуцсан ажилтнуудыг чадавхжуулж, статистикийн мэдээ, тайлангийн чанарыг сайжруулах зорилгоор сумын статистикийн мэдээ, тайлан хариуцсан ажилтнууд, багийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан, хэсгийн ахлагч нарт 2018 оны 11-р сарын 06-ны өдөр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд сум, багийн 30 гаруй ажилтан, албан хаагч нар хамрагдсан. “Статистикийн мэдээ тайланг гаргахад багийн Засаг дарга нарын гүйцэтгэх үүрэг”, “Хөдөө аж ахуйн мэдээг үнэн зөв гаргах, анхаарах асуудал”, “Сум, багийн түвшинд мэдээллийн санг бий болгох” зэрэг сэдвүүдээр хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэндорж, мэргэжилтэн Б.Энхцэцэг, А.Амарзаяа, Г.Баярболд нар сум, багийн ажилтнуудтай ярилцаж, заавар зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 26. 03 цаг 00 минут
Статистикийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, хэрэглэгчдийн статистикийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор Статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэндорж, мэргэжилтэн Г.Баярболд нар Сайншанд сумын төсвийн байгууллагын нягтлан бодогч нарт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулав. Дорноговь аймгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгыг 2018 оны эхний 9-н сарын байдлаар, www.1212.mn mn сайт болон 1212.mn аппликейшнаас статистик мэдээ, мэдээллийг олж авах арга зүй, зааварчилгааны талаар мэдээлэл өгсөн болно. Тус мэдээлэл сурталчилгааны ажилд 40 гаруй нягтлан бодогч хамрагдлаа.
Дэлгэрэнгүй

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

  
/ 2019 оны 05-р сарын 22-ны өдрийн байдлаар/
Алтан тариа  /1-р гурил/ кг 1050

      

Хонины мах кг   9500  
Үхрийн мах /цул/ кг 12000  
Ямааны мах кг  8500  
Элсэн чихэр кг 1900  
Цагаан будаа кг 2233  
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л        2000  
Ноолуур бор, цагаан, кг  80000  
Боодолтой өвс /20 кг/ 6480  
Бензин А-80, л 1847                                                          
Бензин А-92, л 1927  

Дизель түлш, л                  

2470  
Дэлгэрэнгүй...