ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ӨВРИЙН ДЭВТЭР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ХҮРЭХЭД БЭЛЭН БОЛЛОО

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 24. 02 цаг 52 минут
Аймгийн ерөнхий мэдээлэл, Хүн амын үндсэн үзүүлэлт, Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, ААНБ-ын тооллогын үзүүлэлт, Эрүүл мэндийн зарим үзүүлэлт, Ажил эрхлэлтийн зарим үзүүлэлт, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, Боловсролын зарим үзүүлэлт , Мал аж ахуйн зарим үзүүлэлт гэсэн сэдвээр бэлтгэгдэн гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 22. 07 цаг 43 минут
Статистикийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, хэрэглэгчдийн статистикийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор Статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэндорж, мэргэжилтэн Г.Баярболд, нар Сайншанд сумын ЗДТГ-ын ажилтан, багийн засаг дарга нар, багийн ажлын албаны 20 ажилтан албан хаагчдад сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулав. Албан хаагчдад “Статистикийн мэдээ, мэдээллийг хаанаас хэрхэн авч болох вэ?” сэдвийн статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан www.1212.mn сайт, 1212.mn аппликейшнаас статистик мэдээ, мэдээллийг олж авах арга зүй, зааварчилгааг өглөө.
Дэлгэрэнгүй

“СУМДЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙХ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН УДИРДАМЖ”-ЫН ХҮРЭЭНД СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 22. 07 цаг 40 минут
Статистикийн мэдээ, тайланг анхан шатнаас цуглуулж байгаа болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих нэгжийн дотоод хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, ингэснээр анхан шатны болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарыг улам сайжруулах, арга зүйн нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор 2018 оны 10-р сарын 12-17-ны өдрүүдэд Статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, статистикийн улсын байцаагч Б.Цэрэндорж, хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Энхцэцэг, А.Амарзаяа, Г.Баярболд, ажилтан Б.Баяржавхлан нар Сайншанд суманд ажиллалаа. Статистикийн мэдээ, тайлангийн үзүүлэлтийг зөв ойлгох, маягтыг зааврын дагуу бүрэн нөхөх, алдаа гарсан тохиолдолд алдааны залруулгыг хэрхэн хийх чиглэлээр анхан шатны нэгжид ажиллаж байгаа ажилтнуудад нэгдсэн зөвлөмж өгч ажиллав.
Дэлгэрэнгүй

МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 22. 07 цаг 35 минут
Статистикийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл өгөх, мэдээлэл тархаалтыг өргөжүүлэх, мэдээллийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газрын албан хаагчдад 2018 оны 10-р сарын 19-ний өдөр Статистикийн хэлстийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэндорж, мэргэжилтэн Г.Баярболд нар Дорноговь аймгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгыг 2018 оны эхний 9-н сарын байдлаар болон www.1212.mn сайтын талаар мэдээлэл хийлээ. Тус байгууллагын 10 ажилтан албан хаагч хамрагдсан болно.
Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 12. 09 цаг 13 минут
Статистикийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл өгөх, мэдээлэл тархаалтыг өргөжүүлэх, мэдээллийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд Дорноговь аймгийн Статистикийн хэлтсээс бусад төрийн байгууллагуудад сургалт,сурталчилгааны ажлыг үе, шаттайгаар зохион байгуулах ажлыг эхлүүлэв. Тус ажлын хүрээнд Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын албан хаагчдад зориулсан сургалтыг 2018 оны 10-р сарын 11-ний өдөр Статистикийн хэлстийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэндорж, мэргэжилтэн А.Амарзаяа, Б.Энхцэцэг нар зохион байгуулж, хүн ам, нийгмийн статистикийн тоон мэдээлэл болон www.1212.mn сайтын талаар мэдээлэл хийлээ. Сургалтанд тус байгууллагын 16 ажилтан албан хаагч хамрагдсан болно.
Дэлгэрэнгүй

АЖЛЫН БАЙРАН ДЭЭРХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 11. 02 цаг 23 минут
Статистикийн хэлтсээс эрхлэн гаргаж буй сар, улирал, жилийн танилцуулга, нугалбар, инфографикийн чанарыг сайжруулах зорилгоор adobe illustrator, adobe photoshop програмын сургалтыг хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэндорж, мэргэжилтэн Г.Баярболд нар 2018 оны 10-р сарын 08-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд хэлтсийн албан хаагчид хамрагдав.
Дэлгэрэнгүй

“СУМДЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙХ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН УДИРДАМЖ”-ЫН ХҮРЭЭНД СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 11. 01 цаг 45 минут
Статистикийн мэдээ, тайланг анхан шатнаас цуглуулж байгаа болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих нэгжийн дотоод хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, ингэснээр анхан шатны болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарыг улам сайжруулах, арга зүйн нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор 2018 оны 09-р сарын 19-21-ны өдрүүдэд Статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, статистикийн улсын байцаагч Б.Цэрэндорж, хэлтсийн мэргэжилтэн А.Амарзаяа, Г.Баярболд, ЭМГ-ын Удирдлага мэдээллийн хэлтсийн дарга, статистикийн улсын байцаагч Н.Насан-Өлзий, Боловсрол, соёлын газрын мэргэжилтэн, статистикийн улсын байцаагч Э.Нямцэцэг нар Өргөн, Эрдэнэ, Замын-Үүд сумдад ажиллалаа. Статистикийн мэдээ, тайлангийн үзүүлэлтийг зөв ойлгох, маягтыг зааврын дагуу бүрэн нөхөх, алдаа гарсан тохиолдолд алдааны залруулгыг хэрхэн хийх чиглэлээр анхан шатны нэгжид ажиллаж байгаа ажилтнуудад нэгдсэн зөвлөмж өгч ажиллав
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2018 ОНЫ 09-Р САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАРХААЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 10. 10 цаг 18 минут
Хөдөлмөрийн хэлтэст ажил хайж бүртгүүлсэн иргэд 2018 оны 09 сарын эцэст 965 болсны 915 (94.8%) нь бүртгэлтэй ажилгүй иргэд, 50 (5.2%) нь ажилтай боловч өөр ажил хайж байгаа иргэд байна. Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 590 (37.9 %) хүнээр буурч, өмнөх сараас 231(31.5%) хүнээр өссөн байна. Бүртгэлтэй ажил хайгч иргэдийн 468 (48.5%) нь эмэгтэйчүүд бөгөөд 526 (54.5%) нь Сайншанд суманд, 143 (14.8%) нь Замын-Үүд суманд байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн боловсролын түвшинг харахад 64.7 хувь нь бүрэн дунд, 16.7 хувь нь дээд, 6.6 хувь нь техник болон мэргэжлийн, 5.1 хувь нь бүрэн бус дунд, 3.4 хувь нь тусгай дунд, 2.5 хувь нь боловсролгүй, 0.8 хувь нь бага, 0.2 хувь нь магистр/докторын боловсролтой иргэд эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН
БАРААНЫ 7 ХОНОГ БҮРИЙН
ЛХАГВА ГАРАГИЙН ҮНЭ
2019 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн байдлаар
 
Гурил 1-р зэрэг Алтан тариа кг   1075
Хонины мах кг                                 7033
Үхрийн мах /цул/ кг                         9833
Ямааны мах кг                                6033
Элсэн чихэр кг                                1900
Цагаан будаа кг                             2233
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л            2000
Ноолуур бор, цагаан, кг               115000
Боодолтой өвс кг /20/                   6480
Бензин А-80, л                                1750
Бензин А-92, л                                1800
Дизель түлш, л                              2380