ДОРНОГОВЬ АЙМАГТ БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО ӨНӨӨДРӨӨС ЭХЭЛЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 24. 09 цаг 47 минут
Өнөөдөр буюу 2019 оны 09-р сарын 24ний өдрөөс эхлэн Дорноговь аймагт байшин орон сууцны тооллогын ажил эхэллээ. Тооллогод 30 тоологч ажиллах бөгөөд тоологч мэдээллийг таблет төхөөрөмжөөр цуглуулах юм. Иргэд та бүхэн тооллогын тоологчийн үнэмлэх бүхий манай ажилтанг гэртээ нэвтрүүлэн, тооллогын асуулгад үнэн, зөв мэдээлэл өгч хамтран ажиллахыг хүсье.
Дэлгэрэнгүй

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН АЙМГИЙН ТҮР ТОВЧООНООС СУМДЫН ТООЛЛОГЫН КОМИСС, ТҮР ТОВЧООНД ОНЛАЙНААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 24. 09 цаг 43 минут
Аймгийн Байшин, орон сууцны тооллогын түр товчооноос сумдын тооллогын комисс, түр товчоо, багийн тооллогын түр товчоонд онлайн хурал зохион байгуулж, тооллогын удирдлага зохион байгуулалт, хийж гүйцэтгэх ажил, чиг үүрэг болон аргачлал, зааврын талаар холбогдох мэдээллийг хүргэж ажиллаа.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМАГТ БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО 2019 ОНЫ 09-Р САРЫН 24-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЭЛНЭ.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 24. 09 цаг 40 минут
Байшин, орон сууцны тооллогын тоологчоор аймгийн хэмжээнд 30 тоологч ажиллах бөгөөд тоологч мэдээллийг таблет төхөөрөмжөөр цуглуулах юм. Ингэснээр тооллогын явцыг тухай бүр хянах боломжтой бөгөөд тооллогын үр дүнг шуурхай боловсруулах, хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хүснэгтэн тоон өгөгдөл бүхий мэдээллээс гадна орон зайн мэдээллийн санг ашиглан зургаар, ойлгомжтой байдлаар хангах боломж бүрдэнэ. Тооллогын зорилго: 1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа бүх байшин, орон сууцны сан хөмрөгийг бүрэн тодорхойлох 2. Орон сууцны фонд, хийц, ашиглалт, хүчин чадал, дэд бүтцийн хүртээмжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийн сантай болох 3. Монгол Улсын сууцны суурь мэдээллийг Засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хамгийн бага нэгжийн түвшинд гаргах 4. Төрөөс баримталж буй бодлого, хөтөлбөрийн төлөвлөлт болоод олон улсад гаргаж буй хөгжлийн үзүүлэлтүүдийн суурь мэдээллийг бий болгох зэрэг юм. Иргэд та бүхэн тооллогын тоологчийн үнэмлэх бүхий манай ажилтанг гэртээ нэвтрүүлэн, тооллогын асуулгад үнэн, зөв мэдээлэл өгч хамтран ажиллахыг хүсье.
Дэлгэрэнгүй

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ТООЛОГЧИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 24. 09 цаг 23 минут
Байшин, орон сууцны 2019 оны тооллого нь улс хоршооллын байгууллагаас 1960 онд хийгдсэн орон сууцны фондын тооллогоос хойш анх удаа зохион байгуулагдаж байгаагийн зэрэгцээ хаягийн зурагт суурилан газарзүйн мэдээллийн систем ашигласан, мэдээлэл цуглуулалтын шинэ арга ашигласан зэрэг онцлог талуудтай. Байшин, орон сууцны тооллогын үндсэн зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа хүн амьдран суух зориулалттай бүх байшин, орон сууцны сан хөмрөгийг бүрэн тодорхойлох, орон сууцны фонд, хийц, ашиглалт, хүчин чадал, дэд бүтцийн хүртээмжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийн сантай болоход оршино. Хүн амын орон сууцны хангамжийг сайжруулах чиглэлээр төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого, хөтөлбөрийг оновчтой боловсруулахад шаардагдах тоо мэдээллийг бүрдүүлэх, Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцоход хэрэгцээтэй анхдагч мэдээллийг бүрдүүлэх зэрэгт хаягт суурилсан Байшин, орон сууцны тооллого ихээхэн ач холбогдолтой юм. Энэхүү тооллого нь 2019 оны 09 сарын 24-нөөс 10 сарын 12-нд зохион байгуулагдах юм.
Дэлгэрэнгүй

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН ТӨВИЙН БҮСИЙН ГОВИЙН АЙМГУУДЫН СУРГАГЧ БАГШИЙН СУРГАЛТ 2019 ОНЫ 09 САРЫН 14-16-НЫ ӨДРҮҮДЭД ДУНДГОВЬ АЙМАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 24. 09 цаг 21 минут
Байшин, орон сууцны тооллогын удирдлага зохион байгуулалт, ойлголт үзүүлэлт, программын ажиллагааны талаарх сургалтуудыг 9 дүгээр сарын 14 - 16-ны өдрүүдэд Дундговь аймагт зохион байгуулж байна. Сургалтыг Дундговь аймгийн Засаг даргын орлогч Ж.Мөнхчулуун, Үндэсний статистикийн хорооны Мэдээлэл технологийн газрын дарга Л.Мягмарсүрэн нар нээн үг хэлж, ҮСХ-ны МТГ-ын референт Г.Жаргал, ХАОСТТовчооны статистикч И.Цэрэндулам, Р.Батхишиг, Э.Билгүүн нар хичээлийг зааж, Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн хамт олон зохион байгуулан, Говийн бүсийн Өмнөговь, Дорноговь, Дундговь, Говьсүмбэр аймгуудын Статистикийн хэлтсийн хамт олон нийт, Сайнцагаан суманд ажиллах тоологч нар нийт 39 хүн оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2019 ОНЫ 08-Р САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ТАНИЛЦАНА УУ.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 12. 08 цаг 25 минут
Аймгийн Цагдаагийн газраас ирүүлсэн мэдээгээр 2019 оны 08 дугаар сарын байдлаар 392 хэрэг бүртгэгдэж, гэмт хэргийн улмаас 152 хүн гэмтэж, 19 хүн нас барсан байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 39(11.0%)-өөр, гэмтсэн хүний тоо 71(87.7%) -ээр, нас барсан хүний тоо 4(26.7%)-өөр нэмэгдсэн байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийг төрлөөр нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал улсын хилээр хууль бусаар эд зүйлс нэвтрүүлсэн гэмт хэрэг 39(11.0%)-өөр, хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргүүд 2.2 дахин өсч, нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг 7(58.3%)-оор, олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг 5(62.5%)-аар, үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 14(87.5%)өөр тус тус буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2019 ОНЫ 07-Р САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ТАНИЛЦАНА УУ.

Нийтэлсэн: 2019 он 08 сар 15. 08 цаг 10 минут
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн мэдээллээр нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2019 оны 07 сарын байдлаар 24114.5 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 5341.4 (28.5%) сая төгрөгөөр өссөн байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2019 оны 7 сард өмнөх оны мөн үеэс 5341.4 сая төгрөгөөр нэмэгдэхэд тэтгэврийн даатгал 3420.9 (29.0%) сая төгрөг, ҮОМШӨ-ний даатгал 563.2 (28.8%) сая төгрөг, тэтгэмжийн даатгал 387.3 (28.9%) сая төгрөг, ажилгүйдлийн даатгал 154.5 (28.6%) сая төгрөгөөр өссөн байна. Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага 29298.7 сая.төг болж өмнөх оны мөн үеэс 3413.1 (13.2%) сая.төгрөгөөр өссөн байна. Зарлагыг бүтцээр нь авч үзвэл тэтгэврийн даатгалын сангаас 21629.9 (73.8%) сая.төг, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 3551.4 (12.1%) сая.төг, ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас 1778.4 (6.1%) сая.төг, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 1695.5 (5.8%) сая.төг, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 643.5 (2.2%) сая төгрөгийг зарцуулжээ.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ, ИНФОГРАФИКААР

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 10. 11 цаг 44 минут
.
Дэлгэрэнгүй

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

  
/ 2019 оны 11-р сарын 20 ний өдрийн байдлаар/
Алтан тариа  /1-р гурил/ кг 1150

      

Хонины мах кг   6500  
Үхрийн мах /цул/ кг 11000  
Ямааны мах кг  5500  
Элсэн чихэр кг 1900  
Цагаан будаа кг 2267  
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л        2000  
Ноолуур бор, цагаан, кг  0  
Боодолтой өвс /20 кг/ 6480  
Бензин А-80, л 1810                                                          
Бензин А-92, л 1910  

Дизель түлш, л                  

2560  
Дэлгэрэнгүй...