МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 18. 07 цаг 59 минут
Статистикийн хэлтэс нь орон нутгийн телевизтэй хамтран иргэдэд нийгэм, эдийн засгийн мэдээлэл хүргэх ажлыг сар бүр зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн мэдээллийг аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны урьдчилсан дүнгийн танилцуулгаар Статистикийн хэлтсийн дарга Х.Өлзийсүрэн хүргэлээ.  
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2018 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ДҮНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАРХААЛАА

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 17. 08 цаг 07 минут
2018 онд нийт 423234.8 сая төгрөгийн шинэ барилга, өргөтгөл, шинэчлэлт, их засварын ажил хийсэн нь өмнөх онтой харьцуулахад 2.3 дахин нэмэгдсэн байна. Барилга угсралт их засварын ажлын 4.8 хувь нь орон сууцны барилга, 16.5 хувь нь орон сууцны бус барилга, 77.8 хувь нь инженерийн барилга, байгууламж, 1.0 хувь нь их засварын ажил байна. Өмнөх оны мөн үеийнхээс орон сууцны барилгын эзлэх хувь 16.7 пунктээр, орон сууцны бус барилгынх 16.2 пунктээр, их засварын ажлынх 1.6 пунктээр буурч, инженерийн барилга, байгууламжийн эзлэх хувь 34.6 пунктээр өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 16. 01 цаг 56 минут
Статистикийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл өгөх, мэдээлэл тархаалтыг өргөжүүлэх, мэдээллийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд Дорноговь аймгийн Статистикийн хэлтсээс бусад төрийн байгууллага болон аж нэгжид сургалт, сурталчилгааны ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах ажлыг эхлээд байна. Тус ажлын хүрээнд Чандмана илч ХХК-ийн 70 гаруй ажилтан албан хаагч нарт зориулсан сурталчилгааны ажлыг 2019 оны 01 сарын 15-ны өдөр Статистикийн хэлстийн мэргэжилтэн А.Амарзаяа, Б.Баяржавхлан нар зохион байгуулж, статистикийн нэгдсэн сан www.1212.mn, болон хэлтсийн вэб сайтын хэрэглээ, танилцуулга, сонирхолтой статистик мэдээллийг хэрхэн ашиглах зэргийг сурталчлан таниулав.
Дэлгэрэнгүй

МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 28. 08 цаг 13 минут
Дорноговь аймгийн 2018 оны мал тооллогын урьдчилсан дүн буюу мал сүргийн өсөлт, малчин өрх, малчидтай холбоотой дүн мэдээний талаар статистикийн хэлтсийн дарга Х.Өлзийсүрэн орон нутгийн DSB, Dtime телевизүүдэд мэдээлэл хийв.
Дэлгэрэнгүй

МАЛ ТООЛЛОГЫН 2018 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ДҮН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 27. 08 цаг 51 минут
2018 оны жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр 2147.2 мянган толгой мал тоологдсоны дотор 42.8 мянган тэмээ, 139.9 мянган адуу, 80.5 мянган үхэр, 925.8 мянган хонь, 958.2 мянган ямаа тоологджээ. Тэмээн сүргийн тоогоороо улсад дөрөвдүгээрт эрэмбэлэгдсэн байна. Нийт малын тоо өмнөх оноос 7.3 хувь буюу 145.5 мянган толгойгоор өслөө. Мал сүргийн тоог таван төрлөөр авч үзвэл тэмээ 5.1 хувь, адуу 5.0 хувь, үхэр 10.9 хувь, хонь 7.5 хувь, ямаа 7.2 хувиар тус тус өссөн байна. Жил бүрийн эцсийн мал тооллогын дүнг харахад аймаг байгуулагдсан 1931 оноос нэг саяас дээш мал тоолуулсан 25 дахь жил, хоёр саяас дээш мал тоолуулсан 2 дахь жил байлаа. Сүргийн бүтцэд ямаа 44.6 хувийг, хонь 43.1 хувийг, адуу 6.5 хувийг, үхэр 3.7 хувийг, тэмээ 2.0 хувийг тус тус эзэлж байна. Өмнөх онтой харьцуулахад адууны эзлэх хувь 0.1 пунктээр буурч, үхэр, хонины эзлэх хувь 0.1 пунктээр нэмэгдэж, тэмээ, ямааны эзлэх хувь өмнө оныхтой адил байна. Аминдаа малтай 5286 өрх байгаагийн 80.1 хувь буюу 4232 нь жилийн дөрвөн улирлын туршид малаа маллаж байгаа малчин өрх байна.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2018 ОНЫ 11-Р САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАРХААЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 17. 07 цаг 52 минут
Хэрэглээний үнийн индекс гэдэг нь хэрэглэгчдийн худалдаж авсан бараа, үйлчилгээний нэр төрөл өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар хэрхэн өөрчлөгдөж буйг хэмждэг үзүүлэлт юм. Хэрэглээний үнийн индекс 2018 оны 11 дугаар сарыг өмнөх сартай харьцуулахад 0.9 хувь, өмнөх оны мөн үеэс 6.4 хувиар тус тус өсчээ. Ерөнхий индекс өмнөх сартай харьцуулахад 0.9 хувиар өсөхөд: хүнсний бараа, ундаа усны бүлэг 0.4 хувь, согтууруулах ундаа, тамхи 0.1 хувь, хувцас бөс бараа, гутал 1.8 хувь, орон сууц, ус, цахилгаан, түлшний бүлэг 0.5 хувь, гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн барааны бүлэг 1.1 хувь, эм, тариа эмнэлэгийн үйлчилгээний бүлэг 2.5 хувь, тээвэр 1.8 хувь, амралт чөлөөт цаг соёлын бараа үйлчилгээний бүлэг 0.5 хувь зочид буудал, зоогийн газар, дотуур байрны үйлчилгээний бүлэг 0.5 хувь, бусад бараа, үйлчилгээний бүлэг 0.4 хувиар тус тус өссөн нь нөлөөлсөн байна.
Дэлгэрэнгүй

2018 ОНЫ МАЛ ТООЛЛОГЫН ХЯНАЛТЫН АЖЛААР АЙМГИЙН КОМИССООС АЖЛЫН 5 ХЭСЭГ ГАРЧ АЖИЛЛАЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 13. 01 цаг 56 минут
2018 оны 12 сарын 08-ний өдрөөс эхлэн аймгийн мал тооллогын комисс ажлын 5 хэсэгт гарч, тооллогын товын хугацаанд сумдын мал тооллогын ажлын бэлтгэл зохион байгуулалт, малаа ялангуяа бод малыг тооллогод бэлэн байлгаж байгаа эсэх, өрх нэг бүрийн малыг биечлэн тоолж бүртгэлжүүлэх болон тавиул алдуул, отроор өөр аймаг сумын нутагт яваа малыг тооллогод орхигдуулахгүй байх, тооллогын багийн ажлын хариуцлага зэрэгт хяналт тавин ажиллаж, холбогдох заавар зөвлөмжийг өгч, гарч буй алдаа дутагдлыг газар дээр нь арилгах арга хэмжээ авч ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 06. 07 цаг 51 минут
Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн 2018 оны тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд Сайншанд сумын тооллогын комисс, багийн тооллогын хэсгийн гишүүдэд зориулсан сургалтыг 2018 оны 12 сарын 06-ны өдөр зохион байгуулж явууллаа. Сургалтыг “Мал тооллогын зохион байгуулалт, маягт нөхөх заавар”, бусад анхаарах асуудлын хүрээнд зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

  
/ 2019 оны 05-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар/
Алтан тариа  /1-р гурил/ кг 1050

      

Хонины мах кг   8750  
Үхрийн мах /цул/ кг 00  
Ямааны мах кг  8000  
Элсэн чихэр кг 1900  
Цагаан будаа кг 2233  
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л        2000  
Ноолуур бор, цагаан, кг  85000  
Боодолтой өвс /20 кг/ 6480  
Бензин А-80, л 1847                                                          
Бензин А-92, л 1927  

Дизель түлш, л                  

2470  
Дэлгэрэнгүй...