АЖЛЫН БАЙРАН ДЭЭРХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 11. 08 цаг 52 минут
Өрх дээр суурильсан түүвэр судалгааны судлаачдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, чадавхийг сайжруулах зорилгоор 2018 оны 09-р сарын 10-ны өдөр Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны зорилго ач холбогдол, Судлаачдын үүрэг хариуцлага, Судалгааны бүтэц, зохион байгуулалт, Судалгааны асуулгыг хэрхэн хөтлөх болон анхаарах асуудлын хүрээнд ажлын байран дээрхи сургалтыг зохион байгуулав. Сургагч багшаар судалгааны багийн ахлагч Х. Өлзийсүрэн оролцлоо. Сургалтанд одоо ажиллаж буй 3 судлаач хамрагдав
Дэлгэрэнгүй

ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗЭД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 11. 08 цаг 35 минут
2018 онд аймгийн хэмжээнд 131 өрх, 20 аж ахуйн нэгж байгууллага 89.6 га-д тариалалт хийсэн. Үүнээс төмс 22.5 га-д, хүнсний ногоо 56.0 га-д тариалжээ. Өмнөх оны мөн үеэс нийт тариалсан талбай 10.2 (12.8%) га, тэжээлийн ургамал 1.1 (15.7%) га, хүнсний ногоо 7.1 (14.5%) га-гаар тус тус нэмэгдэж, төмс тариалсан талбай 3.1(12.1%) га-гаар буурсан. 2018 оны 8-р сард 40.8 га талбайгаас 66.2 тонн ургац хураан авсан нь нийт тариалсан талбайн 45.5 хувийг эзэлж байна. Хураан авсан ургацыг өмнө оны мөн үетэй харьцуулахад 17,8(36,8%) тонноор нэмэгдсэн. Монгол банкны мэдээгээр арилжааны банкуудын кассын орлого 947.3 тэрбум төгрөг болж өмнөх оноос 203.2(27.3%) тэрбум төгрөгөөр, цэвэр зарлага 897.3 тэрбум төгрөг болж 185.5(26.1%) тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн байна. Иргэдийн мөнгөн хадгаламж 92.8 тэрбум төгрөг болж нэг хадгаламж эзэмшигчид дунджаар 1264.4 мянган төгрөг, аймгийн нэг хүнд дундажаар 1360.8 мянган төгрөгийн хадгаламж ногдож байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад хадгаламж эзэмшигчийн тоо 6.9 (10.5%) мянган хүнээр, хадгаламжийн үлдэгдэл 18.6 (25.1%) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 2018 оны 08 дугаар сарын эцэст 3448.3 сая төгрөг болж, өмнөх сараас 507.9(17.3%) сая, өмнөх оны мөн үеэс 377.4 (12.3%) сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 1.4 хувийг эзэлж, өмнөх сараас 0.1 пунктээр нэмэгдэж, өмнөх оны мөн үеэс 0.2 пунктээр буурчээ. Чанаргүй зээл 08 дугаар сарын эцэст 8290.8 сая төгрөг болж өмнөх сараас 135.4(1.6%) сая төгрөгөөр, өмнөх оны мөн үеэс 404.0 (4.6%) сая төгрөгөөр буурсан. Чанаргүй зээл нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 3.6 хувийг эзэлж, өмнөх оны мөн үеэс 1.1 пунктээр буурсан байна
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2018 ОНЫ 08-Р САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАРХААЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 11. 08 цаг 31 минут
2018 оны 08 дугаар сарын байдлаар орон нутгийн төсөвт 17942.8 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлжээ. Төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 101.2 хувь байна. Өмнөх оны мөн үетэй төсвийн орлогын дүнг харьцуулахад 25.0 хувиар өссөн байна. Аймгийн орон нутгийн төсвийн орлогын 75.3 хувийг татварын, 24.7 хувийг татварын бус орлого бүрдүүлсэн байна. Улсын нэгдсэн төсөвт ААНБ-ын орлогын албан татвар, дотоодын бараа, үйлчилгээний татвар, ашигт малтмал нөөц ашигласны төлбөр, агаарын бохирдлын төлбөр нийт 3525.4 сая төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна. Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого өмнөх оны мөн үеэс 882.2 (33.4%) сая.төг-өөр нэмэгдэж, тухайн оны төлөвлөгөөнөөс 1491.5 (73.3%) сая.төг-өөр давуулан биелүүлсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗЭД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 05. 08 цаг 24 минут
2018 оны 09 сарын 21-нээс 12 дугаар сарын 20-ний өдрүүдэд “Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа” орон даяар явагдах юм. Судалгааны зохион байгуулалт, эрх зүйн зохицуулалт, судалгааг зохион байгуулж явуулах арга зүй, судлаачдын сургалт болон холбогдох мэдээ, мэдээллийн талаар Статистикийн хэлтсийн дарга Х.Өлзийсүрэн орон нутгийн DTV телевизэд ярилцлага өглөө. Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа нь хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, боловсрол, өсөлт, хөгжил, хамгаалал, өрхүүдийн нөхцөл байдал, тэдний эрхийн хэрэгжилт болон эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн ХДХВ, ДОХ-ын талаарх мэдлэг, бэлгийн зан үйл зэрэг олон талт нийгмийн үзүүлэлтүүдийг уялдуулан судалж, улмаар бодлого хөтөлбөр боловсруулагч, шийдвэр гаргагч нарт төдийгүй судлаач, эрдэмтэд болон сонирхсон хүн бүхэнд шаардлагатай статистикийн үнэн бодит мэдээллийг бий болгох юм. Иймд судалгаанд сонгогдсон иргэд үнэн зөв мэдээллийг судлаач нарт өгч, судалгааны багт дэмжлэг үзүүлэхийг уриаллаа,
Дэлгэрэнгүй

НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 03. 05 цаг 32 минут
Монгол улсын “Статистикийн тухай” хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “в”-д “нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгааг 5 жил тутам”-д зохион байгуулахаар заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Хүүхдийн сан болон Хүн амын сан хамтран тус судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажиллагааг 2018 оны 09 сарын 21-нээс 12 дугаар сарын 20-ний өдрүүдэд орон даяар зохион байгуулах юм. Судалгаанд 21 аймгийн 218 сумын 444 багийн 11100 өрх, нийслэлийн 9 дүүргийн 83 хорооны 3400 өрх, нийт 14500 өрх хамрагдах бөгөөд Дорноговь аймгаас 5 сумын 8 баг сонгогдсон байна. Тус судалгааны бэлтгэл ажлын хүрээнд 2018 оны 08 сарын 30,31-ний өдрүүдэд хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтнээр ахлуулсан ажлын 3 хэсэг гарч, судалгаанд хамрагдсан Айраг, Иххэт, Хатанбулаг, Сайншанд, Замын-Үүд сумдын хүн амын оршин суугаа бүртгэлийг үнэн зөв хийлгэх, мэдээллийн сангийн өрх хүн амын үзүүлэлтийн алдааг засварлуулж, заавар зөвлөмж өгч ажиллав. Энэхүү судалгааны үр дүнд Тогтвортой хөгжлийн зорилт болон хүн амын эрүүл мэнд, нөхөн үржихүй эх нялхсын талаар шаардлагатай мэдээллийг гаргах юм.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2018 ОНЫ 07-Р САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАРХААЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 08 сар 13. 00 цаг 14 минут
2018 оны 07 сарын байдлаар 201.6 мянган хүнд амбулаторийн үзлэг хийсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 1.2 хувиар, 10.2 мянган хүн эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 7.4 хувиар тус тус өсч, 6.5 мянган хүн урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамрагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 1.5 хувиар буурчээ. 2018 оны 07 сард 921 эх жирэмсний хяналтанд орсны 87.8 хувь буюу 809 эх жирэмсний эхний 3-н сард хяналтанд хамрагджээ. Жирэмсний хяналтанд хугацаандаа орсон эхийн эзлэх хувь өмнөх оны мөн үеэс 1.1 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

E-VIEWS, SPSS ПРОГРАМД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ.

Нийтэлсэн: 2018 он 08 сар 06. 07 цаг 33 минут
Судалгаа шинжилгээний ажилд Дорноговь аймгийн 2000-2017 оны хүн амын тоо, төрөлт, шилжин ирсэн хүн амын тооны мэдээллийг хамруулав.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

Нийтэлсэн: 2018 он 07 сар 17. 03 цаг 50 минут
Оны эхний 06 сарын байдлаар төллөвөл зохих эх малын 71.4 хувь буюу 604.0 мянган толгой мал төллөж, төл бойжилт 97.5 хувьтай байна. Өмнөх оны мөн үеийнхээс төллөсөн хээлтэгч 33.9(5.9%) мянган толгойгоор, төл бойжилт 20.7(3.6%) мянган толгойгоор илүү юм.2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 171560.9 сая төгрөгийн шинэ барилга, өргөтгөл, шинэчлэлт, их засварын ажил хийсэн нь өмнөх онтой харьцуулахад 5.8 дахин нэмэгдсэн байна. Барилгын нийт хөрөнгө оруулалтын 26.0 хувийг улсын төсвийн, 0.9 хувийг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар, үлдэх хувийг хөрөнгө оруулалтын бусад эх үүсвэрээр санхүүжүүлжээ.
Дэлгэрэнгүй

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
 

 

 7 хоногийн үнийн мэдээ /2018 оны 11-р сарын 21 ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1083
  Хонины мах, кг

5333

  Үхрийн мах, кг 8833
  Ямааны ястай мах,  4333
  Элсэн чихэр, кг 1900
  Цагаан будаа, кг 2200
  Шингэн сүү, л 2000
  Ноолуур, кг 75000
  Бензин, А-80 1947
  Бензин, А-92 2047
  Дизелийн түлш 2473

.....................................................Дэлгэрэнгүй.