ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХҮН АМЫН ТОО 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭСТ 71.2 МЯНГАД ХҮРЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 24. 03 цаг 29 минут
Дорноговь аймгийн хүн амын тоо 2020 оны жилийн эцэст 71233 болж, өмнөх оноос 1407 хүнээр буюу 2.0 хувиар өссөн байна. Хүн амын 35856(50.3%) нь эрэгтэйчүүд, 35377 (49.7%) нь эмэгтэйчүүд юм. Нийт хүн амыг байршлаар нь авч үзвэл 64.1 хувь нь аймгийн төвд, тосгонд, 13.2 хувь нь сумын төвд, 22.6 хувь нь хөдөөд тус тус амьдарч байна. Өрхийн тоо 2020 оны жилийн эцэст 20494 болж өмнөх оноос 432(2.2%)-оор өсчээ.
Дэлгэрэнгүй

СТАТИСТИКИЙН БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН САНД 1854 АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА БҮРТГЭЛТЭЙ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 23. 09 цаг 36 минут
Статистикийн бизнес регистрийн санд 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 1854 аж ахуйн нэгж бүртгэлтэй байгаагийн 1157 (62.4%) нь хэвийн үйл ажиллагаа явуулж, 697 (37.6%) нь үйл ажиллагаа эхлээгүй, түр зогссон, бүрэн зогсоосон болон бусад шалтгаанаар үйл ажиллагаа явуулаагүй байна. 2020 онд 158 аж ахуй нэгж шинээр байгуулагдаж, 12 аж ахуйн нэгж шилжсэн болон татан буугдсан байна. Өмнөх онтой харьцуулахад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийн тоо 5.9 хувиар нэмэгдэж, үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийн эзлэх хувь өмнөх оноос 9.6 пүнктээр буурчээ. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын 940 (81.2%) нь 1-9 ажиллагчтай, 91 (7.9%) нь 10-19 ажиллагчтай, 90(7.8%) нь 20-49 ажиллагчтай, 36(3.1%) нь 50-с дээш ажиллагчтай аж ахуйн нэгж эзэлж байна. Өмнөх оноос 20-49 ажиллагчтай аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо 0.7 пункт, 50-с дээш ажиллагчтай аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо 0.8 пунктээр тус тус нэмэгдэж, 1-9 ажиллагчтай аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо 0.8 пункт, 10-19 ажиллагчтай аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо 0.7 пунктээр тус тус буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2021 ОНЫ 01-Р САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАРХААЛАА.

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 11. 15 цаг 14 минут
Дорноговь аймгийн хэмжээнд 2021 оны 01 сард 122 эх амаржиж, 123 хүүхэд шинээр мэндэлжээ. Амаржсан эхийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 26(17.6)-аар, төрсөн хүүхдийн тоо өмнөх оны мөн үес 26(17.4)-аар тус тус буурсан байна. 2021 оны 01 сарын байдлаар 35 хүн нас барсан нь өмнөх оны мөн үеэс 6(25.7)-аар буурчээ. Хүн амын цэвэр өсөлт 97 болж 2020 оны мөн үеийнхээс 17(14.9)-оор буурсан байна. 1000 хүнд ногдох төрөлт 1.8, нас баралт 0.4 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төрөлт 0.4 пунктээр, нас баралт 0.1 пунктээр тус тус буурсан байна. Түргэн тусламжийн дуудлага 1,5 мянган удаа гарсны 0.2 мянга буюу 13.3 хувь нь алсын дуудлага байв. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал нийт түргэн тусламжийн дуудлага 48.3 хувиар, алсын дуудлага 50.0 хувиар тус тус буурсан байна. Он гарсаар ослын улмаас 182 хүн бэртэж, 3 иргэний амь нас энджээ. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал бэртэж гэмтсэн хүний тоо 56(23.5%)-аар, нас барсан хүний тоо 2 (40.0%)-оор тус тус буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН УДИРДЛАГУУД БОЛОН АГЕНТЛАГЫН ДАРГА НАРТ МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 03. 10 цаг 09 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2020 оны танилцуулгаар аймгийн удирдлагууд болон агентлагын дарга нарт хэлтсийн дарга Х.Өлзийсүрэн мэдээлэл хийлээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) тооцоог 2007 оноос Сангийн сайд, ҮСГ-ын даргын 2006 оны 129\376 тоот тушаалаар батлагдсан эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын шинэчилсэн ангилалын дагуу 19 салбараар тооцож байна. 2019 онд ДНБ 407.2 тэрбум төгрөг /оны үнээр/ болж 2018 оныхоос 10.3 хувиар буюу 38.0 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Үүнд хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 9.9 хувиар, үйлдвэрлэлийн салбар 7.2 хувиар, үйлчилгээний салбар 11.7 хувиар тус тус өслөө. Нэг хүнд ногдох ДНБ 2019 онд 5840.9 мянган төгрөгт хүрч өмнөх оноос 520.9 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн. Аймгийн ДНБ нь улсын дүнд 1.1 хувь, бүсийн дүнд 10.5 хувийг эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХ-ООС 2021 ОНЫ "ХҮН АМЫН АМЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИНГ" ХЭЛЭЛЦЭН ТОГТООЛОО.

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 01. 06 цаг 39 минут
Шинэчилсэн тооцооллоор хүн амын амьжиргааны доод түвшин Улаанбаатар хотод 238 700 төгрөг, Хангайн бүсэд 213 800 төгрөг, Баруун бүсэд 212 600 төгрөг, Зүүн бүсэд 210 300 төгрөг, Төвийн бүсэд 207 400 төгрөг болсон байна. Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хөдөлмөрийн хөлс, нийгмийн даатгалын болон нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, халамжийн хэмжээг тогтоох, төрөөс иргэдэд эд, мөнгөний туслалцаа үзүүлэхэд жишиг үзүүлэлт болгон ашигладаг. Монгол Улсын Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хэрэглээний доод хэмжээг үндэслэн Үндэсний Статистикийн хороо тодорхойлно” гэж заасны дагуу 2021 онд мөрдөх Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг ийнхүү шинэчлэн тогтоолоо.
Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2020 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ДҮНГЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 28. 07 цаг 05 минут
Статистикийн хэлтсээс орон нутгийн телевизтэй хамтран аймгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгыг иргэдэд хүргэх ажлыг сар бүр зохион байгуулж байгаа билээ. Энэ ажлын хүрээнд аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2020 оны урьдчилсан дүнгийн танилцуулгаар ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэндорж, мэргэжилтэн Б.Энхцэцэг, Амарзаяа нар мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2020 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ДҮНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАРХААЛАА.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 26. 09 цаг 51 минут
Аж үйлдвэрийн салбарт 2020 оны 12 сарын байдлаар 182328.3 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 293874.6 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд борлууллаа. Өмнө онтой харьцуулахад нийт бүтээгдэхүүн үйлвэрлэлт 13346.5(6.8%) сая төгрөгөөр, борлуулалт 4893.4(1.6%) сая төгрөгөөр тус тус буурчээ. Аж ахуйн нэгжийн хариуцлагын хэлбэрээр авч үзвэл улсын үйлдвэрийн газар 5.0 хувь, компани 94.5 хувь, өрхийн аж ахуй 0.5 хувийг тус тус үйлдвэрлэжээ. Сүүлийн жилүүдэд нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн дийлэнх хувийг хувийн компани эзлэж байгаа нь уул уурхай болон боловсруулах салбарын мэдээлэгч нэмэгдэж байгаатай холбоотой юм. Cтатистикийн мэдээлэлд хамрагдсан гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад дулаан 17.4 мян.ккал-аар, сувагжуулалт 51.5 мян.м3-аар, ус түгээлт 89.6 мян.м3-аар, хайрга 12.8 мян.м3-аар, талх 113.8 тонноор, нарийн боов 26.4 тонноор, бялуу 3.9 тонноор, хиам 3.8 тонноор, жижиг төмөр эдлэл 10606.3 мян.төгрөгөөр, вакуум цонх 329.8 м3-аар, цемент 98.2 мян.тонноор, сүүн бүтээгдэхүүн 12.5 мян.литрээр, хэрчсэн гурил 40.6 мян.тонноор, эсгий эдлэл 4200 төгрөгөөр тус тус илүү үйлдвэрлэгджээ.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ, 2020 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ДҮН, ИНФОГРАФИКААР

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 22. 06 цаг 57 минут
Аймгийн Цагдаагийн газраас ирүүлсэн мэдээгээр 2020 онд 318 хэрэг бүртгэгдэж, гэмт хэргийн улмаас 132 хүн гэмтэж, 10 хүн нас барсан байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 232(42.2%)-оор , гэмтсэн хүний тоо 90 (40.5%) -ээр, нас барсан хүний тоо 14 (58.3%)-өөр тус тус буурсан байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийг төрлөөр нь өмнөх онтой харьцуулбал хүний өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 75(34.9%)-аар, хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулсан гэмт хэрэг 73(43.2%)-аар, хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 15(55.6%)-аар, улсын хилээр хууль бусаар эд зүйлс нэвтрүүлсэн гэмт хэрэг 21(65.6%)-ээр, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 18(40.9%)-аар, хүн амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 5(50.0%)-аар, авлигын гэмт хэрэг 6(85.7%)-аар, хүний халдашгүй, чөлөөт байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 3(60.0%)-аар, хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг 2(11.1%)-оор тус тус буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

  
/ 2021 оны 02-р сарын 24-ний өдрийн байдлаар/
Алтан тариа  /1-р гурил/ кг 1400

      

Хонины мах кг  

8500

 

Үхрийн мах /цул/ кг

12667

 
Ямааны мах кг  7500  
Элсэн чихэр кг 2533  
Цагаан будаа кг 2467  
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л        2500  
Ноолуур бор, цагаан, кг  75000  
Боодолтой өвс /20 кг/ 12000  
Бензин А-80, л 1430                                                          
Бензин А-92, л 1550  

Дизель түлш, л                  

2200  
Дэлгэрэнгүй...