ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ, 2020 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ДҮН, ИНФОГРАФИКААР

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 22. 06 цаг 57 минут
Аймгийн Цагдаагийн газраас ирүүлсэн мэдээгээр 2020 онд 318 хэрэг бүртгэгдэж, гэмт хэргийн улмаас 132 хүн гэмтэж, 10 хүн нас барсан байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 232(42.2%)-оор , гэмтсэн хүний тоо 90 (40.5%) -ээр, нас барсан хүний тоо 14 (58.3%)-өөр тус тус буурсан байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийг төрлөөр нь өмнөх онтой харьцуулбал хүний өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 75(34.9%)-аар, хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулсан гэмт хэрэг 73(43.2%)-аар, хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 15(55.6%)-аар, улсын хилээр хууль бусаар эд зүйлс нэвтрүүлсэн гэмт хэрэг 21(65.6%)-ээр, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 18(40.9%)-аар, хүн амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 5(50.0%)-аар, авлигын гэмт хэрэг 6(85.7%)-аар, хүний халдашгүй, чөлөөт байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 3(60.0%)-аар, хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг 2(11.1%)-оор тус тус буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНИЙН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 14. 03 цаг 44 минут
Аймгийн Засаг даргын өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу 2021 оны 01-р сарын 05-08 ны хооронд аймгийн Статистикийн хэлтэс, Хүнс хөдөө аж ахуйн газартай хамтран гол нэр төрлийн хүнс болон бараа бүтээгдэхүүний үнийн судалгааг Сайншанд сумын хүнсний зах, худалдааны төв зэрэг 35 цэгээс судлав. Судалгаанд 96 төрлийн бараа бүтээгдэхүүний үнийг хамруулсан бөгөөд өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 85 бараа бүтээгдэхүүний үнэ тогтвортой, 11 бараа бүтээгдэхүүний үнэ өссөн байна. Үнэ өссөн бараа бүтээгдэхүүнд архи, өндөг, төмс, сонгино голложээ. Үүнд: Архи 7 цэгт 2.7- 8.6 хувь (500-1500) төгрөг, өндөг 6 цэгт 9.0-25.0 хувь (50-100) төгрөг, төмс, сонгино 3 цэгт 200-500 төгрөг, ургамлын тос 15.4 хувь (600) төгрөг, цагаан будаа 9.0 хувь (200) төгрөг, барааны саван 5.3 хувь (50) төгрөг, элсэн чихэр 4.5 хувь (100) төгрөгөөр тус тус өссөн байна. Харин бусад бараа бүтээгдэхүүн нийт дэлгүүрт үнэ нь тогтвортой байхад зарим нэг дэлгүүрт өссөн байна. Бараа бүтээгдэхүүний үнийг дэлгүүр хооронд нь харьцуулахад харилцан адилгүй байна. Тухайлбал: УБ 1-р гурил (1кг) 400 төгрөг, УБ -25 кг гурил 6000 төгрөг, цагаан будаа 819 төгрөг, элсэн чихэр 1569 төгрөг, давс 450 төгрөг, өндөг 100 төгрөг, атар талх 700 төгрөг, гурилан боорцог 400-1400 төгрөгөөр тус тус дэлгүүрийн үнэ хоорондын зөрүүтэй байна.
Дэлгэрэнгүй

МАЛ ТООЛЛОГЫН 2020 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ДҮН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 13. 08 цаг 55 минут
Дорноговь аймгийн 2020 оны жилийн эцсийн мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2550.5 мянган толгой мал тоологдсоны дотор 45.4 мянган тэмээ, 164.9 мянган адуу, 103.7 мянган үхэр, 1069.2 мянган хонь, 1167.3 мянган ямаа тоологджээ. Нийт малын тоо өмнөх оноос 6.1 хувь буюу 146.3 мянган толгойгоор өслөө. Мал сүргийн тоог таван төрлөөр авч үзвэл тэмээ 4.2 хувь, адуу 8.1 хувь, үхэр 12.8 хувь, хонь 4.7 хувь, ямаа 6.6 хувиар тус тус өссөн байна. Жил бүрийн эцсийн мал тооллогын дүнг харахад аймаг байгуулагдсан 1931 оноос нэг саяас дээш мал тоолуулсан 27 дах жил, хоёр саяас дээш мал тоолуулсан 4 дэх жил байлаа. Сүргийн бүтцэд ямаа 45.8 хувийг, хонь 41.9 хувийг, адуу 6.5 хувийг, үхэр 4.1 хувийг, тэмээ 1.8 хувийг тус тус эзэлж байна. Өмнөх онтой харьцуулахад адууны эзлэх хувь 0.2, үхэрний эзлэх хувь 0.3, ямаа 0.3 пунктээр тус тус нэмэгдэж, хонь 0.6 пунктээр буурч, тэмээний эзлэх хувь 2019 онтой адил байна. Аминдаа малтай 5651 өрх байгаагийн 79.5 хувь буюу 4491 нь жилийн дөрвөн улирлын туршид малаа маллаж байгаа малчин өрх байна. 1000-2000 малчин өрхийн тоо 597 болж өмнөх оноос 11.6 хувиар, 2001-ээс дээш малтай малчин өрх 48 болж өмнөх оноос 17.1 хувиар нэмэгджээ. 2020 онд 7306 малчин бүртгэгдсэний 338 буюу 4.6 хувь нь тулсах малчин байна. Малчдыг насны бүлгээр авч үзвэл 16-34 насны хүн ам 28.6 хувь, 35-59 насны хүн ам 55.6 хувь, 59+ дээш насны хүн ам 15.8 хувийг эзлэж байна. Нийт малчдын 57.9 хувь нь эрэгтэйчүүд байна. Малчдын 2645 буюу 36.2 хувь нь нийгмийн даатгалд, 5058 буюу 69.2 хувь эрүүл мэндийн даатгалд хамрагджээ.
Дэлгэрэнгүй

2020 ОНЫ МАЛ ТООЛЛОГЫН ХЯНАЛТЫН АЖЛААР АЙМГИЙН КОМИССООС АЖЛЫН 6 ХЭСЭГ ГАРЧ АЖИЛЛАЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 18. 07 цаг 45 минут
Аймгийн мал тооллогын комиссын гишүүд 2020 оны 12 сарын 18-ны өдрөөс эхлэн ажлын 6 хэсэгт гарч, тооллогын товын хугацаанд сумдын мал тооллогын ажлын бэлтгэл зохион байгуулалт, малыг тооллогод бэлэн байлгаж байгаа эсэх, өрх нэг бүрийн малыг биечлэн тоолж бүртгэлжүүлэх болон тавиул алдуул, отроор өөр аймаг сумын нутагт яваа малыг тооллогод орхигдуулахгүй байх зэрэгт хяналт тавин ажиллаж байна. Энэ үеэр холбогдох заавар зөвлөмжийг өгч, гарч буй алдаа дутагдлыг газар дээр нь арилгах арга хэмжээ авч ажиллах юм.
Дэлгэрэнгүй

МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТДЫН ТООЛЛОГО 2020 ОНЫ 12 САРЫН 17-НЫ ӨДРӨӨС ЭХЭЛЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 17. 02 цаг 45 минут
Мал тооллогыг зохион байгуулах аймгийн комиссын 2020 оны 12 сарын 17-ны өдөр 2 дах удаагийн хурлаа зохион байгууллаа. Хурлаар мал тооллогын маягтыг нөхөх заавар, аргачлал, хяналтын тооллогод анхаарах асуудлын талаар ярилцлаа. Аймгийн комиссоос ажлын 6 хэсэг 2020 оны 18-ны өдрөөс гарч тооллогын товын хугацаанд сумдын мал тооллогын ажлын бэлтгэл зохион байгуулалт, малаа ялангуяа бод малыг тооллогод бэлэн байлгаж байгаа эсэх, өрх нэг бүрийн малыг биечлэн тоолж бүртгэлжүүлэх болон тавиул алдуул, отроор өөр аймаг сумын нутагт яваа малыг тооллогод орхигдуулахгүй байх, тооллогын багийн ажлын хариуцлага зэрэгт хяналт тавин ажиллах юм. Аймгийн хэмжээнд мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн 2020 оны тооллогыг 12-р сарын 17-ны өдрөөс эхлүүлээд байна.
Дэлгэрэнгүй

МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, ХАШАА, ХУДГИЙН ТООЛЛОГЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 15. 08 цаг 11 минут
Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа ,худгийн 2020 оны тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд сумдын тооллогын комиссын дарга, гишүүдэд зориулсан сургалтыг онлайн хэлбэрээр 2020 оны 12 сарын 15-ний өдөр зохион байгууллаа. Сургалтаар мал тооллогын ажлын бэлтгэл, зохион байгуулалт, маягт нөхөх заавар аргачлал, анхаарах асуудал зэрэг сэдвээр ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэндорж, нийгмийн зарим үзүүлэлтийн жилийн эцсийн мэдээ тайланг гаргахад анхаарах асуудал сэдвээр мэргэжилтэн А.Амарзаяа нар мэдээлэл хийлээ. Сургалтанд 150 орчим албан хаагч хамрагдав.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2020 ОНЫ 11-Р САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАРХААЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 14. 11 цаг 31 минут
Хэрэглээний үнийн индекс гэдэг нь хэрэглэгчдийн худалдаж авсан бараа, үйлчилгээний нэр төрөл өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар хэрхэн өөрчлөгдөж буйг хэмждэг үзүүлэлт юм. Хэрэглээний үнийн индекс 2020 оны 11 дүгээр сарыг өмнөх сартай харьцуулахад 0.4 хувиар буурч, өмнөх оны мөн үеэс 3.4 хувиар тус тус өсчээ. Ерөнхий индекс өмнөх сартай харьцуулахад 0.5 хувиар өсөхөд: хүнсний бараа, согтууруулах бус ундааны бүлэг 1.0 хувь, хувцас бөс бараа, гутлын бүлэг 0.5 хувь, эм тариа эмнэлэгийн үйлчилгээний бүлэг 0.7 хувь, тээвэр 0.1 хувь, бусад бараа үйчилгээний бүлэг 0.6 хувиар өссөн нь нөлөөлсөн байна. Ерөнхий индекс өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 3.4 хувиар өсөхөд: хүнсний бараа, согтууруулах бус ундааны бүлэг 8.4 хувь, согтууруулах ундаа, тамхины бүлэг 1.5 хувь, хувцас бөс бараа, гутлын бүлэг 7.5 хувь, орон сууц, ус, цахилгаан, түлшний бүлэг 0.2 хувь, гэр ахуйн тавилгын бүлэг 5.8 хувь, эм тариа эмнэлэгийн үйлчилгээний бүлэг 3.0 хувь, холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээний бүлэг 0.1 хувь, амралт чөлөөт цаг соёлын барааны бүлэг 0.1 хувь, зочид буудал, зоогийн газар, дотуур байрны үйлчилгээний бүлэг 6.9 хувиар тус тус өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна
Дэлгэрэнгүй

МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТДЫН ТООЛЛОГО 2020 ОНЫ 12 САРЫН 17-27 НЫ ӨДРҮҮДЭД БОЛНО.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 14. 10 цаг 21 минут
МУ-ын Засгийн газрын 2020 оны 09-ны өдрийн 208 дугаар тогтоолоор улсын хэмжээнд мал тооллогын ажлыг 12-р сард багтаан зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Аймгийн хэмжээнд мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн 2020 оны тооллогыг 12-р сарын 17-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулна. “Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн 2020 оны тооллогыг ажлыг зохион байгуулах тухай” аймгийн Засаг даргын захирамж гарлаа. Тус захирамжаар аймгийн Засаг даргын орлогч С.Одбаяраар ахлуулсан мал тооллогыг зохион байгуулж явуулах комиссын бүрэлдэхүүн, тооллогын хяналтын ажлын төсвийг баталж, аймгийн комисс болон сумдын Засаг дарга нарын ажил, үүргийг даалгасан болно. Мал тооллогыг зохион байгуулах аймгийн комиссын 2020 оны 12 сарын 14-ны өдрийн хурлаар Дорноговь аймгийн мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн тооллогыг зохион байгуулах хугацаа, комиссын гишүүдийг үүрэгжүүлэн, тооллогын үед сумдад ажиллах хяналтын хуваарь, удирдамжийг батлав. Аймгийн комиссоос ажлын 6 хэсэг гарч тооллогын товын хугацаанд сумдын мал тооллогын ажлын бэлтгэл зохион байгуулалт, малаа ялангуяа бод малыг тооллогод бэлэн байлгаж байгаа эсэх, өрх нэг бүрийн малыг биечлэн тоолж бүртгэлжүүлэх болон тавиул алдуул, отроор өөр аймаг сумын нутагт яваа малыг тооллогод орхигдуулахгүй байх, тооллогын багийн ажлын хариуцлага зэрэгт хяналт тавин ажиллах юм.
Дэлгэрэнгүй

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

  
/ 2021 оны 01-р сарын 20-ний өдрийн байдлаар/
Алтан тариа  /1-р гурил/ кг 1300

      

Хонины мах кг  

7833

 
Үхрийн мах /цул/ кг

11667

 
Ямааны мах кг  6833  
Элсэн чихэр кг 2533  
Цагаан будаа кг 2467  
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л        2500  
Ноолуур бор, цагаан, кг  62500  
Боодолтой өвс /20 кг/ -  
Бензин А-80, л 1410                                                          
Бензин А-92, л 1530  

Дизель түлш, л                  

2100  
Дэлгэрэнгүй...